5
August
2019

Ontwikkelplan voor Centrum Eindhoven om snelle groei in goede banen te leiden

5
Aug
2019

Eindhoven groeit hard, qua inwonertal en aantal woningen, maar ook qua ambities. Daarom maken de stedenbouwkundigen van PosadMaxwan, mobiliteitsadviseurs van Goudappel Coffeng, ingenieurs van Tauw en procesmanagers van APPM samen een Ontwikkelplan voor het centrum van Eindhoven, in opdracht van de gemeente. Dit plan maakt het mogelijk om de groei van het centrum in goede banen te leiden en tegelijkertijd de gezondheid, bereikbaarheid en leefkwaliteit te vergroten.

Integratie van plannen

Tussen 2020 en 2050 krijgt Eindhoven een kwart stad erbij aan woningen en inwoners, is de verwachting. De stad heeft alles in huis om zich te meten met belangrijke (Europese) stedelijke regio’s wat betreft economische concurrentiekracht, vitaliteit en aantrekkelijk vestigingsklimaat. Hierdoor staat Eindhoven voor een aantal belangrijke uitdagingen. Voor het Ontwikkelplan dat nu opgesteld wordt, integreert het team de al bestaande studies en plannen voor de vergrote binnenstad, het Emmasingelkwadrant en de Internationale Knoop XL (door West8, MVRDV, KCAP en de gemeente Eindhoven). Daarnaast voegt het Ontwikkelplan een nieuwe dimensie toe door een overkoepelende visie en tactische keuzes voor verdichting te formuleren. Dit biedt houvast voor de toekomst op thema’s als klimaat, gezondheid en bereikbaarheid.

Centrum van de toekomst

Met zoveel opgaves en keuzes is het van belang om een afwegingskader te creëren waarmee bestuurders beslissingen kunnen nemen in dialoog met bewoners en belanghebbenden. Drie hoofdvragen liggen aan de basis van een overzichtelijk Ontwikkelplan:

1. Welk centrum willen we zijn?
2. Welk centrum kunnen we zijn?
3. Wat voor centrum gaan we worden?

Het team brengt allereerst de identiteit, ambities en draagkracht in beeld voor het gebied, als ook de onderliggende systemen voor water, mobiliteit en groen. Dit gebeurt op basis van stresstests, data en inzichten, om een integraal beeld te geven van het centrum dat Eindhoven kan en wil zijn. Vervolgens schetsen we drie mogelijke toekomstscenario’s voor het centrum van Eindhoven. Tot slot geeft het ontwikkelplan met een tactisch keuzemodel (naar verwachting begin 2020 gereed) een antwoord op de vraag wat voor centrum het gaat worden. Met dit kader kan de stad werken aan haar centrum als duurzaam, toekomstbestendig en prettig woon-, werk- en verblijfgebied van wereldklasse.

Neem voor meer informatie contact op met:

Viola Salemans, Procesmanager Gebiedsontwikkeling bij APPM:
salemans@appm.nl / tel. +31 6 1523 0992

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

E-mail
Tel
Contactpersoon

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

E-mail
Tel

Meer lezen over hoe wij Nederland mooier maken?

Bekijk gerelateerde artikelen hieronder
Contact