Projecten

Provincie Noord-Holland

Ondernemers in acute nood helpen met ‘hands-on’ maatwerkaanpak

In Noord-Holland veroorzaakt netcongestie grote problemen. De provincie Noord-Holland tracht de regio draaiende te houden met een gedurfde ‘hands-on’ maatwerkaanpak. Samen met de  getroffen bedrijven(terreinen) en organisaties, en netbeheerder Liander wordt gezocht naar niet-traditionele manieren om toch (meer) ruimte te vinden, op of buiten het elektriciteitsnet.

Een nieuwe school of supermarkt die de deuren niet kan openen. Of een duurzaam bedrijf dat niet kan uitbreiden. Simpelweg omdat het energienet vol zit. Het is in deze tijd de nachtmerrie van velen. “Hoewel het niet haar kerntaak is om deze problemen op te lossen, wilde de provincie Noord-Holland ondernemers in acute nood toch proberen te helpen”, zegt Bram Caris. “Naast het verstrekken van financiering zag de provincie dat er iemand nodig is, die samen met de getroffen ondernemers zorgt voor het daadwerkelijk realiseren van slimme oplossingen.”

Succesverhalen

Uit een eerste inventarisatie bleek er grote behoefte aan slimme oplossingen voor de netcongestie. Succesverhalen zijn er al, maar genieten volgens Bram lokaal nog weinig bekendheid. “Een tijdsgebonden energiecontract is een voorbeeld van een vrij eenvoudige administratieve oplossing, die zowel de ondernemer als de netbeheerder direct uit de brand helpt. Door afspraken te maken over het moment van piekbelasting kan de ondernemer uitbreiden, en kan de netbeheerder de beschikbare capaciteit beter verdelen.”

Tussenoplossing

Andere slimme oplossingen om de beschikbare elektriciteit zo optimaal mogelijk te benutten, zijn virtuele netten, cable pooling en een ‘directe lijn’. Bram: “Steeds meer bedrijventerreinen willen energieneutraal worden en onderzoeken hoe ze hun energievraag en -aanbod op elkaar kunnen afstemmen. Dit soort trajecten hebben vaak een lange doorlooptijd. Slimme oplossingen, zoals een directe lijn tussen een opwekker en een (groot)verbruiker van energie, kunnen een tussenoplossing zijn tot de energie-infrastructuur is uitgebreid.”

Maatwerk

Volgens Bram zijn maatwerk, creativiteit en samenwerking – vooral ook tussen ondernemers onderling – belangrijke voorwaarden voor succes. “Lukt het niet linksom, dan proberen we het rechtsom. Er zijn namelijk nog veel meer oplossingen te bedenken.”

Contact