Projecten

Provincie Overijssel

Puzzelen met legoblokjes om complexe opgave inzichtelijk te maken

Naast terugleveringsproblemen staat in stedelijke gebieden ook steeds vaker de levering van energie onder druk. De provincie Overijssel helpt netbeheerders Enexis en TenneT, en 28 gemeenten om deze ‘net-sudoku’ snel en voor de lange termijn op te lossen.

“In Overijssel is iedereen zich ervan bewust dat de problemen met de energie-infrastructuur niet vanzelf weggaan”, zegt Hidde van Ooststroom, adviseur energietransitie & energie-infrastructuur. “Maar het is geen eenvoudige opgave om met alle partijen tegelijk aan te werken. De nieuwe materie, omvang en complexiteit vroegen om meer overzicht en structuur.”

Koffie en kennis

Vanuit de provincie Overijssel en in samenwerking met netbeheerders en gemeenten organiseerde APPM daarom sprintsessies energie-infrastructuur. Volgens Hidde begint het oplossen van complexe problemen namelijk altijd met koffie en kennis. “Je moet iedereen eerst op vlieghoogte brengen. Hoe werkt het elektriciteitsnet? Waar lopen gemeenten en netbeheerders tegenaan? En voor welke gezamenlijke opgave staan we precies?”

Bewustwording

Legoblokjes bleken het ideale gereedschap om het energie-infraprobleem snel helder te krijgen. Hidde: “Een geel blokje is een zonnepark, blauw een windmolen, groen een bedrijventerrein en bruin de beschikbare netcapaciteit. Als iedereen zijn plannen op een kaart legt, zie je de knelpunten voor je neus ontstaan. ‘Hé, als jij hier een zonneveld neerzet, kan ik geen bedrijventerrein bouwen.’ Dan dringt pas door hoezeer je tot elkaar bent veroordeeld en komt het gesprek op gang. Dat is heel gaaf om te zien!”

Bovenregionaal denken

Deze aanpak helpt gemeenten bij het prioriteren en programmeren van hun sleutelprojecten, en netbeheerders bij het maken van (investerings)keuzes. Hidde hoopt op meer: “Het zou mooi zijn als het partijen lukt om voortaan verder dan hun eigen opgave te denken.”

Contact