Projecten

Stap 7: aan de slag

Na het doorlopen van de stappen 1 tot en met 6 is duidelijk of er sprake is van een interessant en technisch- en financieel haalbaar project, wie stakeholders zijn en wat hun rol is én welke rol de gemeente wil nemen.

Aanbesteding

Wanneer een project is gevormd, kan de de geschikte aanbestedingsprocedure worden opgestart. Gezien de hoeveelheid stakeholders en belanghebbenden komt het voor dat meerdere partijen (overheden samen of combinaties met marktpartijen) samen als opdrachtgever fungeren. Tegelijkertijd hebben gemeenten in het klimaatakkoord een belangrijke rol toebedeeld gekregen, namelijk die van lokale regisseur. Het ligt erg aan de betreffende gemeente of deze kiest voor een regisserende rol of toch meer een faciliterende rol. Er zijn in dat laatste geval meerdere publiekrechtelijke of privaatrechtelijke instrumenten beschikbaar om medewerking te verlenen aan een aquathermie project initiatief.

Uitvoering

Na een succesvol inkooptraject kun je eindelijk beginnen met de daadwerkelijke uitvoering. Als de puzzelstukjes van water, afstand en goed-geïsoleerde afnemer al in elkaar vallen – en dat doen ze op veel plekken in Nederland – moet je nog een samenwerking zien te creëren tussen talloze stakeholders die elkaar vaak aankijken. Een ontwikkelaar wil bouwen en gaat niet eindeloos wachten op een gemeente. Die kijkt op haar beurt naar het waterschap voor wat er mogelijk is terwijl het waterschap geen regierol heeft in de verduurzaming van de gebouwde omgeving en vaak een afwachtende houding aanneemt.  

Technisch is veel mogelijk maar gezien de vele stakeholders moet gedegen projectmanagement niet onderschat worden én is een goede voorbereiding en betrekken van de stakeholders bij deze voorbereiding van groot belang. Diepgaand project-, contract- en omgevingsmanagement is feitelijk bij elk uitvoeringsproject noodzakelijk. Maar zeker in het grote en complexe speelveld van aquathermie – wat een relatief nieuw product is – zul je hier veel aandacht aan moeten besteden.

Contact