Projecten

Stap 6: rolbepaling

Tijdens deze stap maken we inzichtelijk welke activiteiten horen bij welke rollen. Denk bij faciliteren aan het verlenen van vergunningen, bij stimuleren aan leningen verstrekken of procesondersteuning en bij ondernemen aan exploitatie of aanbesteden. Van elk van deze rollen beschrijven we locatie-specifiek de voor- en nadelen met daaraan verbonden een conclusie en aanbeveling op basis van de hierboven ondernomen stappen. Het is dan vervolgens aan de gemeente om een geïnformeerde keuze te maken over welke rol ze in wilt en kan nemen.

Contact