Projecten

Stap 4: stakeholderanalyse

De volgende stap is het in kaart brengen van de stakeholders. Een aquathermie project kent uiteenlopende stakeholders die ieder verschillende belangen en belemmeringen hebben. We brengen alle betrokken partijen in kaart en stellen hun taak in relatie tot het project vast, maken hun mate invloed inzichtelijk en kijken naar hun belang in het realiseren van het project. Deze stap helpt je verder om je rol als gemeente te definiëren.

Een van de belangrijkste groep stakeholders is uiteindelijk die van de afnemers, in veel gevallen de bewoners. Het informeren van bewonersgroepen over hoe technieken werken en wat de consequenties zijn van het overstappen op duurzame verwarming, speelt een steeds grotere rol bij dit soort projecten. Bewonersavonden zijn dan ook must in het realiseren van een aquathermieproject.

Contact