3
February
2021

De A15 onder de loep!

3
Feb
2021
Artikel
Foto
Paul van Baardwijk (in opdracht van Rijkswaterstaat)

Sinds het voorjaar van 2019 is APPM betrokken bij de MIRT-Verkenning van de A15 tussen Papendrecht en Gorinchem. APPMers Louise Hamilton en Suzanne van Brandwijk werken als omgevingsmanagers aan dit project. Daarnaast werkt collega Emiel Stal als risicomanager. Een MIRT-Verkenning is een complex project dat veel stappen kent. Hoe gaat omgevingsmanagement bij een MIRT-Verkenning in zijn werk en welke stappen worden ondernomen?

De MIRT-Verkenning van de A15 tussen Papendrecht en Gorinchem richt zich op het onderzoeken van oplossingen om de doorstroming en verkeersveiligheid in beide richtingen te verbeteren. Daarmee wordt de bereikbaarheid van het gebied geoptimaliseerd. APPM werkt samen met Tauw, Goudappel en Rebel in één consortium aan deze opdracht. Dit doet het consortium in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, in nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat en de provincie Zuid-Holland. Het omgevingsmanagement wordt georganiseerd door het Omgevingsteam, een samenwerking van de omgevings- en communicatiemanagers van Rijkswaterstaat, provincie Zuid-Holland en het consortium.

Samen met omwonenden en weggebruikers

In de eerste fase van de Verkenning bracht het consortium de problemen op de A15 in beeld, evenals de kenmerken van het gebied. Om gebruikte kunnen maken van alle lokale deskundigheid van weggebruikers en omwonenden, organiseerden Suzanne en Louise met het Omgevingsteam verschillende bijeenkomsten met bewoners en weggebruikers uit de omgeving van de A15. Zo waren belangstellenden in november 2019 welkom om op locatie in Sliedrecht knelpunten en ideeën aan te geven op een groot kaartbeeld. Veel mensen uit de omgeving maakten gebruik van deze mogelijkheid en vulden op een kaartje hun aandachtspunten in.

Voor Louise is dit project de eerste MIRT-Verkenning als Omgevingsmanager:

“Wat ik vooral heel leuk vind aan de Verkenning A15 is dat het project zich afspeelt in mijn eigen omgeving, want ik woon in Dordrecht. Ik vind het mooi om samen met de anderen in het Omgevingsteam te bedenken op welke manier we de bewoners, bedrijven en weggebruikers het beste kunnen betrekken. Welke middelen en werkvormen sluiten aan bij de doelgroepen, welke informatie is relevant en hoe kunnen we de technisch inhoudelijke onderzoeksinformatie op een begrijpelijke manier overbrengen?”

Binnen de kaders

Tijdens een werkatelier spraken Suzanne en Louise vervolgens met allerlei partijen uit de mobiliteitswereld, overheden en maatschappelijke organisaties over de knelpunten en oplossingen die zij zien. Dit leverde een flinke lijst met mogelijke maatregelen op om de doorstroming en verkeersveiligheid op de A15 aan te pakken. Met behulp van een beoordelingskader zijn de verschillende maatregelen vervolgens beoordeeld op het effect dat zij hebben en de haalbaarheid. Hierdoor vielen sommige maatregelen af. Met de overgebleven maatregelen zijn - conform de landelijke MIRT-systematiek - rond de zomer van 2020 drie maatregelpakketten gevormd, de zogenaamde alternatieven.

 

Trechteren op z’n digitaals

In het voorjaar van 2020 vergden de Covid-19 maatregelenaanpassingen aan de bijeenkomsten die voor de omgeving waren georganiseerd. Dit betekende een flinke omschakeling in de voorbereiding: de plannen lagen al klaar. Tijdens vier digitale informatiebijeenkomsten in mei legde het projectteam uit welke stappen gezet waren in de Verkenning om te ‘trechteren’ van een lange lijst met mogelijke maatregelen naar enkele maatregelpakketten. In totaal hebben circa 130 mensen online meegedaan aan de bijeenkomsten. Vervolgens werden tijdens een digitaal werkatelier de maatregelpakketten in meer detail besproken met mobiliteitspartijen, overheden en maatschappelijke organisaties uit het gebied.

Suzanne merkt dat ze wel de gesprekken met betrokkenen mist, met een bak koffie tijdens een informatieavond:

“Ook al verliepen de online bijeenkomsten afgelopen jaar prima, wat zou het fijn zijn als we later dit jaar weer echt ‘het veld’ in zouden kunnen om live in gesprek te gaan met de mensen die betrokken zijn bij de A15!”

Effecten onderzoeken

In de tweede fase van de Verkenning, die in het najaar van2020 startte, worden de drie kansrijke alternatieven verder onderzocht in een planMER en uitgewerkt in ontwerpen. De drie alternatieven bestaan uit zowel ‘klassieke’ infrastructurele maatregelen, die gericht zijn op het vergroten en/of beter benutten van de wegcapaciteit door uitbreiding van de huidige rijksweg, als uit het nemen van Smart Mobility- en mobiliteitsmaatregelen. Doel van deze fase is om de milieu- en omgevingseffecten van de alternatieven inbeeld te brengen, zodat de alternatieven kunnen worden vergeleken. Zodat aan het einde van de MIRT-Verkenning een besluit kan worden genomen over het alternatief dat de voorkeur krijgt, het zogenaamde voorkeursalternatief. Ook in deze fase organiseert het Omgevingsteam weer verschillende (online) informatiebijeenkomsten, gesprekken en ateliers met de omgevingspartijen.

De MIRT-Verkenning A15 Papendrecht-Gorinchem loopt door in de eerste helft van 2022. Voor meer informatie: kijk op www.mirtA15papendrechtgorinchem.nl

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

E-mail
Tel
Contactpersoon

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

E-mail
Tel

Meer lezen over hoe wij Nederland mooier maken?

Bekijk gerelateerde artikelen hieronder
Contact