14
December
2021

25 jaar projecten

14
Dec
2021

Al 25 jaar maakt APPM Nederland mooier. Zichtbaar en onzichtbaar. Bij onder andere deze 25 projecten deden we dat fysiek. En daar zijn we ontzettend trots op. Meer weten over een van de projecten? Neem contact op met een van de getagde collega’s.

1. Dijkversterking Den Oever


Locatie: Den Oever
Jaartal: 2011 – 2019
Opdrachtgever: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
APPMer: Erwin Hemmelder, Maartje Rieter, Jaap van Bezooijen, Andrea Kuhn
In Den Oever speelt van 2011 tot 2019 een dijkversterkingsopgave. Vanaf de verkenningsfase tot en met de planuitwerking richt APPM zich op het omgevingsmanagement. Daarna, in de realisatiefase, verzorgt APPM het contractmanagement.

2. Busstation Amsterdam CS en Ontwikkeling IJ-oever (IJSEI)

Locatie: Amsterdam
Jaartal: 2003 tot 2009
Opdrachtgever: Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer (dIVV), gemeente Amsterdam
APPMer: Erik van Tertholen, Emiel Stal
Dit complexe project betrof de uitbreiding van het Centraal Station in Amsterdam aan de IJ-zijde en bestond uit een autotunnel, bruggen, stationshal, busstation, spooroverkapping en openbare ruimte aansluitend op het nieuwe waterprogramma, naar een ontwerp van Benthem en Crouwel. APPM verzorgde in diverse rollen het projectmanagement tijdens de definitie- en de realisatiefase voor het project IJSEI.

3. Voorbereiding en aanleg OV-projecten Amsterdam

Locatie: Amsterdam
Jaartal: 2009 tot 2020
Opdrachtgever: gemeente Amsterdam
APPMer: Erik van Tertholen (LL), Fred Snoek (LL), Arend van Dijk (S'dijk, ROL, TL5), Micha Sijtsma (S'dijk) Bert Swart (Amstel, Westtangent), Erwin Meijer (S'dijk), Rik Panman (ROL)
In Amsterdam werkt APPM al jaren aan de voorbereiding en aanleg van het openbaar vervoer. Dat deden we in verschillende rollen bij onder andere de renovatie van de Oostlijn (ROL), HOV Westtangent, Tramlijn 5 (TL5) en vernieuwing van de stations Lelylaan (LL) , Amstel en Sloterdijk.

4. Herbestemming Koepelgevangenis

Locatie: Haarlem
Jaartal: 2018-2020
Opdrachtgever: gemeente Haarlem
APPMer: Kim Beckers, Kees Kapteijn
De voormalige gevangenis De Koepel en de gebouwen eromheen worden herontwikkeld. Stichting Panopticon wil academisch onderwijs mogelijk maken in het koepelgebouw zelf, Elan Wonen en DUWO bouwen een campus met studentenwoningen en sociale huurwoningen op het omliggende terrein van de Koepel. APPM was als procesmanager verantwoordelijk om dit proces in goede banen te leiden. Dit heeft geleid tot een flinke stap waarbij een samenwerkingsovereenkomst tussen alle partijen is ondertekend.

5. Ontwikkeling Schalkwijk-Midden

Locatie: Haarlem
Jaartal: 2015-2019
Opdrachtgever: gemeente Haarlem
APPMer: Leontine van der Breggen, Kees Kapteijn
De gemeente Haarlem heeft gezamenlijk met de grondeigenaren/ontwikkelaars van alle plots in een leegstaand kantorengebied een succesvolle transformatie in gang gezet. APPM was als programmamanager verantwoordelijk voor het opstarten en het maken van het ontwerp. En zowel de sturing op de transformatieplannen van de ontwikkelaars als direct leidinggevende voor de gefaseerde aanleg van de openbare ruimte, die de verbinding vormt tussen alle afzonderlijke te ontwikkelen plots.

6. Dijkversterkingen Kinderdijk - Schoonhovenseveer en Nieuwpoort - Langerak

Locatie: Groot-Ammers en Nieuwpoort
Jaartal: 2008-2018 en 2013-2017
Opdrachtgever: Waterschap Rivierenland
APPMer: Jeroen van der Hoeven, Hellas Schelleman
Tussen 2008 en 2018 wordt gewerkt aan de versterking van de Lekdijk tussen Kinderdijk en Schoonhovenseveer, waarbij APPM verantwoordelijk was voor het contractmanagement. En tussen 2013 en 2017 wordt de Lekdijk tussen Schoonhovenseveer en Langerak versterkt. APPM richt zich hierbij op onder andere het omgevingsmanagement, én het technisch management van het project.

7. 2 MegaWatt zonnewarmteproject

Locatie: Haarlem
Jaartal: 2002-2004
Opdrachtgever: Eneco
APPMer: Erik van Tertholen, Emiel Stal
Het 2 MegaWatt zonnewarmteproject betrof het realiseren van de energievoorzieningen in het kader van het 2 MegaWatt project in de gemeente Haarlem. Het project omvat de renovatie van negen woonblokken met in totaal 382 woningen. Meest ingrijpend en innovatief hierbij is de nieuwe installatie voor centrale verwarming en warm tapwater, waarbij de warmte grotendeels wordt opgewekt in zonnecollectoren (3000 m2) en ondergronds wordt opgeslagen in een zogenaamde aquifer. APPM heeft hierbij het projectmanagement verzorgd voor de realisatiefase.

8a. Beechavenue Schiphol

Locatie: Haarlemmermeer
Jaartal: 2004 - 2011
Opdrachtgever: SADC
APPMer: Bert Swart
Projectmanagement voor de Beechavenue van de voorbereidingsfase, realisatie tot overdracht aan beheerders in opdracht van SADC. Inclusief divers juridisch steekspel rond onteigeningen en nadeelcompensatie.

8b. Schiphol Logistics Park

Opdrachtgever: SADC
Locatie: Haarlemmermeer
Jaartal: 1999 - heden
APPMer: Jaap van Bezooijen, Emiel Stal, Philippine vd Schuit, Martijn van Berkel,  Jean de Nijs
Binnen het plangebied tussen de A4, de Kruisweg, de Ringvaart en het Geniepark in de gemeente Haarlemmermeer wordt een groot logistiek bedrijventerrein (circa 220 hectare groot) aangelegd door SLP CV, een samenwerking tussen de Schiphol, KLM en SADC. APPM is van het prille begin tot heden betrokken geweest bij de planvorming t/m de realisatie.

9. Reconstructie en aanleg provinciale wegen  

Locatie: o.a. Schagen, Opmeer, Wognum, Heerhugowaard, Alkmaar, Hoorn, Enkhuizen, Beverwijk, Haarlem, Haarlemmermeer, Weesp, Tilburg en Waalwijk
Jaartal: 1997 – heden
Opdrachtgever: Provincies Noord-Holland en Noord-Brabant
APPMer: Jean de Nijs, Jon Bellis, Hellas Schelleman, Tjitske van Erp, Cris Nielen, Nelleke Beerman, Roy van Zanten, Arend van Dijk, Bert Swart, Erik van Tertholen, Dafra van Engelen, Erwin Hemmelder, Jeroen van der Hoeven, Michiel Venne, Wendy van Schaik, Emiel Stal
Veel provinciale wegen zijn in de geschiedenis van APPM aangepakt door grootschalig reconstructies, uitbreidingen of nieuwe aanleg inclusief kunstwerken. APPM was vaak betrokken in de voorbereidings-, ontwerp- en uitvoeringsfase. Het doel hierbij was de veiligheid te verhogen, de doorstroming te borgen of te verbeteren en groot onderhoud uitvoeren.

10. Elektrische taxi’s Schiphol

Locatie: Haarlemmermeer
Jaartal: 2013-2014
Opdrachtgever: RVO in samenwerking met Schiphol
APPMer: Harm-Jan Idema en Mark van Kerkhof
APPM was (samen met Decisio) trekker van het nationale aanjaagteam elektrische taxi’s. EV was toen nog in opkomst en de taxisector werd als inspirerend voorbeeld gezien voor elektrificatie van personenauto’s. Wij zochten naar kansrijke projecten om dit te doen. Dat is gelukt, met Schiphol als flagship. Als aanjagers hiervan inspireerden we Schiphol met de mogelijkheden voor elektrische taxi’s (paste goed bij de ambitie voor duurzaam voor- en na transport), de praktische mogelijkheden van elektrisch rijden, inzicht in de markontwikkeling en de concrete vertaling naar hoe dit in de aanbesteding van de taxi concessie te laten landen.

11. Uitrol publieke laadinfrastructuur

Locatie: overal in Nederland
Jaartal: 2008-heden
Opdrachtgever: gemeente, provincies, netbeheerders en marktpartijen
APPMer: Jeroen Veger, Frank ten Wolde, Emiel Stal, Jeroen van der Hoeven, Simone ten Have, Annabel van Zante, Harm-Jan Idema
Al vanaf het prille begin is APPM betrokken bij de uitrol van een werkende en passende laadinfrastructuur. Dat heeft ervoor gezorgd dat vandaag de dag elke elektrische personenauto altijd en overal kan laden. APPM werkt als aanjager, expert, onderzoeker en projectleider aan de ontwikkeling van laadinfrastructuur. Wij hebben vele grote tenders mede vormgegeven en de projectleiding van deze aanbestedingen verzorgd. Daarmee zijn in Nederland 10.000’en laadpalen geplaatst.

12. Zuidtangent Haarlem-Schiphol en Oosttak

Locatie: Haarlemmermeer
Jaartal: 2000 -2008
Opdrachtgever: Provincie Noord-Holland
APPMer: Michiel Venne, Cris Nielen, Jeroen van Griethuysen, Jean de Nijs
Aanleg van de Zuidtangent in Hoofddorp en bouw van het bus/fietsviaduct over de A4 (Oosttak Zuidtangent). APPM droeg bij van de voorontwerp- tot en met uitvoeringsfase in diverse rollen waaronder projectmanagement en projectleiding realisatie.

13. Amstelveenlijn en Uithoornlijn

Locatie: Amstelveen
Jaartal: 2011 – heden
Opdrachtgever: Vervoerregio Amsterdam
APPMer: Fred Snoek, Michel Dagniaux, Micha Sijtsma, Emiel Stal, Bert Swart
APPM was betrokken bij de voorbereidings-, ontwerp en uitvoeringsfase van de ombouw van de Amstelveen naar metrolijn. Dit tracé is later uitgebreid met de Uithoornlijn, waarin APPM het technisch management voor zijn rekening neemt.

14. HOV in het Gooi

Locatie: Hilversum
Jaartal: 2009 – heden
Opdrachtgever: Provincie Noord-Holland
APPMer: Erik van der Kooij, Tjitske van Erp, Micha Sijtsma, Hellas Schelleman, Rik Panman, Pepijn van Wijmen, Arend van Dijk, Jean de Nijs, Emiel Stal, Michiel Venne, Machiel Bakx
Dit project omvat de aanleg van een betrouwbaar ov-netwerk voor alle inwoners en reizigers in ’t Gooi. Onder andere door de realisatie van een snelle hoogwaardige busverbinding tussen Hilversum en Huizen. APPM nam o.a. het proces- en projectmanagement voor zijn rekening.

15. RandstadRail

Locatie: Den Haag - Zoetermeer - Pijnacker - Nootdorp
Jaartal: 2002 – 2007
Opdrachtgever: Stadsgewest Haaglanden, Gemeente Den Haag
APPMer: Bert Swart, Pepijn van Wijmen, Arend van Dijk, Erwin Meijer, Floris de Groot
Tussen een aantal kernen in de zuidelijke Randstad is het lightrail vervoersysteem RandstadRail gerealiseerd. APPM is vanaf het begin in diverse rollen bij dit complexe project betrokken. In opdracht van Stadsgewest Haaglanden is APPM onder meer betrokken geweest bij het optuigen van de projectorganisatie, het opstellen van de marktbenaderingsstrategie, de subsidieaanvraag en het opstellen van diverse bestuurlijke overeenkomsten. In opdracht van de gemeente Den Haag zijn diverse APPMers verantwoordelijk geweest voor het projectmanagement van de realisatie van alle benodigde maatregelen op het traject tussen Den Haag Centraal en Pijnacker-Zuid.

16. Tramlijnen Stadsgewest Haaglanden

Locaties: Tussen Den Haag, Rijswijk en Ypenburg
Jaartal: 1997 - 2001
Opdrachtgever: Stadsgewest Haaglanden
APPMer: Pepijn van Wijmen, Bert Swart
Het project Tramlijnen Stadgewest Haaglanden (TL17) betrof het daadwerkelijk realiseren van een nieuwe tramroute tussen Den Haag en Delft via Rijswijk.

17. Stationsgebied Leidschendam-Voorburg

Locatie: Voorburg
Jaartal: 2011-2012
Opdrachtgever: gemeente Leidschendam-Voorburg
APPMer: Micha Sijtsma, Erik van Tertholen
APPM heeft het projectmanagement van de volledige transformatie van de stationsomgeving Voorburg tot een hoogwaardig, veilig en goed functionerend vervoersknooppunt verzorgd. Onderdeel van de opgave waren een nieuw busstation, P+R terrein, voorplein (incl. tramhaltes) en diverse overige voorzieningen.

18. W4 Leiderdorp, verplaatsing functies t.b.v. verbreding A4

Locatie: Leiderdorp
Jaartal: 2004 – 2008
Opdrachtgever: gemeente Leiderdorp
APPMer: Marcel Touset, Jaap van Bezooijen, Jantien van den Berg, Wim Makken, Hellas Schelleman
De verbreding van de A4 bij Leiderdorp zorgde voor diverse gebiedsontwikkelingen in en om de A4. APPM gaf vorm aan diverse ontwikkelingen. Onder andere de Munnikenpolder met de verschillende sportverenigingen, de verplaatsing van de Pannenkoekenboerderij en de ontwikkeling van de woonwijk de Plantage.

19. Westergouwe

Locatie: Gouda
Jaartal: 2003 – heden
Opdrachtgever: projectbureau Westergouwe (een samenwerking tussen de gemeente Gouda en ontwikkelaars)
APPMer: Jaap van Bezooijen, Michiel Venne
APPM werkt voor deze nieuwe woonwijk van circa 4000 woningen in de zuidwesthoek van Gouda aan alle civiele zaken, de eisen aan de openbare ruimte, het bestemmingsplan/MER en het ontwerp van de groen-blauwe-zone bij de woningbouwlocatie.

20. Zonnepanelen RWZI-installaties bij waterschappen

Locaties: Zwolle en Apeldoorn
Jaartal: 2020 – heden
Opdrachtgevers: waterschap Vallei en Veluwe en waterschap Drents Overijsselse Delta
APPMer: Erwin Hemmelder, Erik van Tertholen, Michel Dagniaux, Etienne Budde
Om invulling te geven aan de duurzaamheidsambities van waterschap Vallei & Veluwe en waterschap Drents Overijsselse Delta, realiseren de organisaties zoveel mogelijk zonnepanelen op verschillende locaties van rioolzuiveringsinstallaties. APPM is hierbij verantwoordelijk voor het project- en contractmanagement.

21. APM Terminals Maasvlakte II

Locatie: Tweede Maasvlakte Rotterdam
Jaartal: 2012-2014
APPMer: Tjitske van Erp, Jaap van Bezooijen
APMT MVII bouwde een state-of-the-art containerterminal op de Tweede Maasvlakte. APPM organiseerde en ondersteunde een professionaliseringsslag van de projectorganisatie. Vervolgens vervulde APPM de rol van assistent-projectmanager tijdens de voorbereiding en uitvoering.

22. Betuweroute bovenbouw en geluidsschermen

Locatie: Rotterdam
Jaartal: 2002 – 2008
Opdrachtgever: Projectorganisatie Betuweroute
APPMer: Jon Bellis, Fred Snoek, Jeroen van Griethuysen
Projecttekst: Voor de bovenbouw (spoor, bovenleidingen, tractievoorzieningen en geluidsschermen) van het A15-tracé van de Betuweroute (deel Papendrecht-Zevenaar) verzorgde APPM o.a. het technisch management en de contractvoorbereiding. Voor de geluidsschermen verzorgde APPM het tendermanagement van de contractvorming en aanbesteding en de projectleiding tijdens de realisatie.

23. Transformatie Hoefkwartier

Locatie: Amersfoort
Jaartal: 2014 - 2019
Opdrachtgever: gemeente Amersfoort
APPMer: Hilco van der Wal, Jantien van den Berg
Voor de kantoorlocatie De Hoef in Amersfoort lag de forse opgave om het gebied te transformeren naar een vernieuwd en gemengd onderdeel van de stad. Door leegstand en verrommeling van de openbare ruimte was het gebied niet aantrekkelijk en moet het transformeren tot een aantrekkelijk woon-, werk- en leergebied. APPM was verantwoordelijk voor deze gehele ontwikkeling.

24. Bouw nieuwe Wilhelminasluis en Zaanbrug

Locatie: Zaanstad
Jaartal: 1999 – heden
Opdrachtgever: Provincie Noord-Holland
APPMer: Cris Nielen, Jelle Kootstra, Rik Panman, Erwin Meijer
Midden in het centrum van Zaandam wordt de Wilhelminasluis volledig vernieuwd, zodat deze voldoet aan de eisen voor de toekomst vanuit de scheepvaart en waterveiligheid. APPM heeft hierbij verschillende IPM-rollen vervuld gedurende de contractvorming, aanbesteding en realisatie.

25. Ruimte voor de Rivier

Locatie: Deventer en Zwolle
Jaartal: 2011 – 2015
Opdrachtgever: Waterschap Drents Overijsselse Delta
APPMer: Gerrit Kuper, Jon Bellis, Wendy van Schaik
Het programma Ruimte voor de Rivier richt zich op het verbeteren van veiligheid, ruimtelijke kwaliteit, natuur, recreatie en leefbaarheid voor ongeveer 4 miljoen Nederlanders. Dit gebeurt door maatwerk door rivierverbreding, de aanleg van nevengeulen en/of dijkverleggingen en dijkversterkingen. Voor de maatregelen in Deventer en Zwolle (Dijkverlegging Westenholte en Scheller en Oldeneler Buitenwaarden) verzorgde APPM het project- en contractmanagement. Prachtige projecten waarmee een veiliger en aantrekkelijk rivierenlandschap is ontstaan.

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

E-mail
Tel
Contactpersoon

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

E-mail
Tel

Meer lezen over hoe wij Nederland mooier maken?

Bekijk gerelateerde artikelen hieronder
No items found.
Contact