Energie Systeemontwerp Eindhoven (ESOE)

Eindhoven is een stad met grote ambities. Nieuwe woningen, intensivering en uitbreiding van de (hight tech) industrie en bedrijven én snelle verduurzaming van de stad. Dat brengt een grote vraag naar een duurzame energievoorziening met zich mee. Het energiesysteem is de ruggengraat om al deze ontwikkelingen mogelijk te maken. De ambitie is om te zorgen voor een toekomstbestendig energiesysteem, dat alle gebruikers in de stad voorziet van duurzame energie. Dit vraagt om een uitbreiding van de huidige energie-infrastructuur, ingepast in het stedelijke gebied.

In opdracht van de gemeente Eindhoven werkt APPM samen met Generation Energy en De WarmteTransitieMakers aan het Energies Systeemontwerp Eindhoven (ESOE). Het ESOE bestaat uit een integraal ontwerp – elektriciteit, warmte en duurzame gassen zijn hier onderdeel van – van het toekomstige energiesysteem. Dit kan alleen samen met de stakeholders in de stad: de ontwikkelaars en beheerders van de huidige en toekomstige energie-infrastructuur, en de gebruikers van energie zoals corporaties en (een vertegenwoordiging van) bedrijven.

Om tot het systeemontwerp te komen inventariseren we alle ontwikkelingen en verduurzamingsopgaven, brengen we de toekomstige energievraag in beeld en ontwikkelen op basis van ontwikkelprincipes varianten voor het toekomstige energiesysteem. Deze uitwerking komt samen met de stakeholders in ateliers tot stand. APPM leidt het project, de begeleidt de samenwerking met alle stakeholders en borgt de inhoudelijke uitwerking.

Deze APPMers zijn betrokken bij dit project

alle APPMers

Gerelateerde projecten

Contact