5
September
2023

Mobiliteitstransitie in de praktijk: Winkelsteeg Nijmegen

5
Sep
2023

In Nijmegen wordt het gebied de Winkelsteeg getransformeerd van bedrijventerrein tot een dynamisch gebied met een mix van wonen en werken. In het gebied worden circa 6600 woningen en 300.000 m2 vloeroppervlak  voor bedrijvigheid toegevoegd. Hoe houd je dit bereikbaar? Een vraag die de gemeente stelde aan APPM.

Als antwoord op die vraag stelden APPMers Bas Scholten en Anke van Rietschoten de Mobiliteitsstrategie Winkelsteeg op in opdracht van en samen met gemeente Nijmegen. De precieze opdracht? Het bereikbaar houden van alle woningen en bedrijven in Winkelsteeg, zónder extra knelpunten op het wegennet te creëren.

Actief en ruimte-efficiënt

Het gebied wordt ingericht als verlengde van het huidige stadscentrum met een stedelijk milieu. Om dat mogelijk te maken staat duurzame, actieve en ruimte-efficiënte mobiliteit in de strategie centraal. De openbare ruimte wordt hoogwaardig ingericht tot aantrekkelijke verblijfsgebieden door te kiezen voor autoluwe en autovrije gebieden. De focus ligt op actieve mobiliteit, zo veel als mogelijk lopen en fietsen voor dagelijkse verplaatsingen. De fiets staat hierbij altijd het dichtst bij de voordeur. Het is letterlijk het eerste vervoersmiddel wat bewoners tegenkomen als ze zich willen verplaatsen.

Mobiliteitstransitie

Bas: “Nijmegen zet volop in op de mobiliteitstransitie. Toename van autoritten wordt aan banden gelegd en dat betekent voor een nieuwe ontwikkeling zoals Winkelsteeg stevig inzetten op het voorkomen, veranderen en verduurzamen van toekomstige mobiliteit. Tegelijkertijd is de ambitie om zo veel mogelijk woningen in Winkelsteeg te bouwen. Dan kan niet allemaal tegelijk. Gedurende het opstellen van de strategie hebben we laten zien dat het realiseren van meer voorzieningen in het gebied, en daarmee het voorkomen van verplaatsingen, een goede maatregel is en dat heeft ook geleid tot aanpassingen in het voorzieningen programma.”

Openbaar vervoer en hubs

Het openbaar vervoer richt zich op de verplaatsingen verder weg. Goede wandel- en fietsroutes naar ov-haltes en station Goffert en goede stallingen voor de fiets zijn hier van belang. Deelscooters, elektrische deelfietsen en deelbakfietsen staan dicht bij de woningen geclusterd in hubs. Parkeren in openbare ruimte wordt zo veel als mogelijk beperkt, rekening houdend met mindervaliden en laden en lossen. Daar waar parkeren wordt toegestaan is dat in gebouwde hubs. Ook deelauto’s worden hier gestald.

15-minutenstad

Anke: “Door met hoge dichtheden te bouwen, voorzieningen dichtbij te realiseren en volop in te zetten op hoogwaardige openbare ruimte en ruim baan voor voetganger en fietser, kunnen we de toename van het aantal autoritten tot het minimum te beperken. Winkelsteeg wordt een groene omgeving waar de voetganger en fietser echt op één staan. Ik vind het geweldig om te zien dat de 15-minutenstad hier wordt gerealiseerd en dat dit bewezen bijdraagt aan de mobiliteitstransitie.”

Hoe nu verder?

Er loopt een bestemmingsplanprocedure voor een van de deelgebieden, stationsomgeving Goffert. Als die is vastgesteld volgt de stedenbouwkundige uitwerking en daarna aanbesteding van de bouwkavels.

Als vervolg op deze mobiliteitsstrategie adviseren Stadkwadraat en APPM in 2023 over de uitwerking van de governance van de mobiliteitshubs.

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

Meer lezen over hoe wij Nederland mooier maken?

Bekijk gerelateerde artikelen hieronder
Contact