17
August
2020

Je eigen stad mooier maken

17
Aug
2020
Artikel
Caspar Prudhomme van Reine
Foto

Casper Prudhomme van Reine is geboren en getogen in Leiden. De buitenkans om in zijn eigen stad aan het werk te gaan, kon hij niet laten schieten. Als junior projectleider werkt hij aan mee aan de doorontwikkeling van OV-knooppunt Leiden.

Leiden Centraal krijgt de komende jaren te maken met een grote reizigersgroei. Het gedateerde station en het gebied eromheen bieden echter onvoldoende capaciteit en kwaliteit om deze verwachte groei op te vangen. Een goed functionerende OV-hub is tegenwoordig een randvoorwaarde voor stedelijke ontwikkeling. Daarom is het Knooppunt Leiden Centraal een cruciaal onderdeel van de verstedelijkingszone langs de Oude Lijn. Het gebied wordt doorontwikkeld tot een stedelijke woon- en werkomgeving met hoge dichtheden en een hoogwaardige OV-hub die veel kwaliteit biedt voor reizigers. Het stationsgebied moet zo transformeren tot een levendige stadsbuurt met maatschappelijke voorzieningen, extra werkplekken en kantoren. Daarnaast moet het knooppunt het treinstation, het busstation en de fietsparkeervoorzieningen goed met elkaar verbinden. Zo vormt het een in-, uit- en overstappunt voor de stad én de stedelijke regio van 400.000 inwoners.

Casper is als junior projectleider betrokken bij de ontwikkeling van OV-knooppunt Leiden. Hiermee is hij de rechterhand van projectleider Peter Heida. Zij hebben een uitvoerig traject op poten gezet met verschillende fasen: een informatiefase, meedenkfase en reflectiefase. Momenteel bevinden ze zich in de meedenkfase, waarbij ze zoveel mogelijk informatie op willen halen vanuit de Leidse bevolking enerzijds, en de gebruikers van de OV-Knoop anderzijds. Hiervoor hebben ze onder andere een enquête opgesteld en een fotowedstrijd georganiseerd. Een Kennistafel en de zogenaamde Meedenkroute staan nog op de planning.

Daarnaast werken ze meerdere producten uit, om de casus zo integraal mogelijk aan te pakken:

  • Gebiedsvisie. Het stedenbouwkundige plan uit 2012 wordt geactualiseerd in een nieuwe Gebiedsvisie. Hierin staat alles wat cruciaal is voor de ontwikkeling van het stationsgebied, zoals de toekomst van het OV, de inrichting van de openbare ruimte en verduurzaming. Dit is de basis voor het gesprek met de inwoners van Leiden, bezoekers en samenwerkingspartners. Samen met hen komt de Gebiedsvisie tot stand.
  • Handelingsperspectief. In samenwerking met Goudappel wordt een Handelingsperspectief opgesteld. Dit schetst de huidige mobiliteitssituatie, en hoe deze er in de toekomst uit gaat zien. Dit toont de urgentie van het door ontwikkelen van het stationsgebied.
  • Leiden Verbindt. Het lobbydocument Leiden Verbindt wordt in overleg met betrokken partijen als PZH, HR, Prorail en het ministerie I&W opgesteld. Dit heeft als doel het starten van een MIRT-Verkenning voor OV-knooppunt Leiden.

Casper: “Wat ik bijzonder vind aan deze opdracht is dat alles uit de kast wordt gehaald om de bewoners van Leiden en de gebruikers van de OV-knoop mee te laten denken over de ontwikkeling van het gebied. Het team kent een enorme drive waarbij het enkel draait om anderen zoveel mogelijk in de gelegenheid te stellen om te participeren in dit traject. Als echte Leidenaar vind ik het ontzettend gaaf om na te denken over en mee te werken aan het verbeteren van het gebied rondom Leiden Centraal. Daarnaast maak ik dagelijks gebruik van het gebied en het station, ben ik erg bekend met het Leidse en heb ik al redelijk wat voorkennis over wat zich allemaal heeft afgespeeld in het stationsgebied. Dit maakt het een extra interessant werkgebied voor mij, waarbij ik enige trots voel om hieraan mee te mogen werken!”

Wil je meer weten over dit project? Neem contact op met Casper Prudhomme van Reine.

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

E-mail
Tel
Contactpersoon

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

E-mail
Tel

Meer lezen over hoe wij Nederland mooier maken?

Bekijk gerelateerde artikelen hieronder
Contact