Projecten

Casus IV: Dijk en Waard

“De kersverse gemeente Dijk en Waard, een fusie van Langedijk en Heerhugowaard, groeit hard. Spoorpartijen en provincie hebben zich het afgelopen decennium hardgemaakt om hier een ov-knooppunt te ontwikkelen, terwijl de gemeente op haar beurt de planologische randvoorwaarden creëerde. Inmiddels is Stationsgebied Dijk en Waard volop in ontwikkeling. Aanvankelijk stap voor stap, maar met de huidige economische groei is een stroomversnelling ingezet. Particuliere initiatieven stapelen zich op. En met hoogfrequent vervoer op komst en een toenemende nadruk op ov-knooppuntontwikkeling en landelijk beleid rondom ruimtelijke ordening en woningbouw, neemt de druk toe om meer integraal te plannen. Daarbij is de eerstvolgende opgave om nu ook de ov-knooppunt te ontwarren. Hoe ziet de mobiliteitsketen eruit, wat is de toekomst van het NS-station? Welke investeringsopgave en ontwikkelingsstrategie zijn nodig? Dat willen NS, ProRail, provincie en gemeente samen uitzoeken. De komende tijd zoeken ze elkaar wat vaker op om de handen daarvoor ineen te slaan. En zo te komen tot een gedeeld programma van eisen, meer samenhang, doorrekening en ontwerp. De sleutel tot succes is een sleutelbos: gebiedsontwikkeling is complex. Een belangrijk deel zit in de afstemming van strategische doelen op corridorniveau en ieders verantwoordelijkheid in gedeelde gebiedsontwikkelingsopgaven – met bijbehorende governance.”

Patrick Rentinck, gebiedsontwikkelaar Dijk en Waard

Contact