Projecten

Casus I: Eindhoven Internationale Knoop XL

“Met Eindhoven Internationale Knoop XL bouwen we samen aan een nieuw, duurzaam, aantrekkelijk hart van de Brainportregio. Er komen 9.000 nieuwe woningen en het verbindt het gebied ten noorden van het spoor met het centrum aan de zuidzijde van het station. Het vormt de (inter)nationale toegangspoort tot de Brainport met treinen uit binnen- en buitenland die stoppen in het grootste station van Zuid-Nederland. Bovendien is er een snelle ov-verbinding naar Eindhoven Airport. Het stationsgebied in Eindhoven heeft – in tegenstelling tot veel vergelijkbare stations in Nederland – nog nooit zo’n integrale mega-ingreep ondergaan. Dat halen we nu in, met de wind in de zeilen vanuit de krachtige Brainport-economie. We hebben te maken met een complex en taai krachtenveld van vele publieke en semipublieke organisaties en toenemende tijdsdruk. Maar het mooie is dat er momenteel constructief wordt samengewerkt. Omdat het besef breed doordringt hoeveel het op kan leveren als we de plannen samen en integraal realiseren. En dat dat vraagt om het (h)erkennen van elkaars belangen. Het wordt een succes als we er zelf in geloven en het gezamenlijk doel voor ogen houden. Juist ook als het even stroef gaat! Het helpt ook om ‘points of no return’ te creëren. Een solide proces met mensen die er samen voor gaan is dan van belang: denken in mogelijkheden, in plaats van beren op de weg zien.”

Robbert de Mug – strateeg gemeente Eindhoven

Beeld: KCAP

Contact