Projecten

Casus II: Leiden

“Leiden, met een van de grootste stations van Nederland, wil een ov-knooppunt voor de toekomst creëren en integreren in de stedelijke omgeving. De uitdaging: 30-40% mobiliteitsgroei faciliteren, en tegelijkertijd woningen en kantoren realiseren in en om het stationsgebied dat toch al intensief gebruikt wordt. En wel zodanig dat de uitstraling en beleving erop vooruitgaan en meteen een stap richting duurzaamheid wordt gemaakt. Er zijn veel wensen te realiseren in een klein gebied. Dat vereist keuzes. Het gaat erom dat er een indeling en vormgeving komt waarvan je direct aanvoelt: dit klopt. Met een logische ligging van station, haltes, stallingen, routes die het spoor kruisen, voorzieningen enzovoort. En waar je je prettig en veilig voelt. De beelden en verwachtingen bij betrokkenen verschillen. Dat is misschien wel de grootste uitdaging: om samen aan het geheel te werken en niet ieder voor zich. Dat doen we door teamspelers te selecteren die over eigen grenzen en belangen heen kijken. In de samenwerking met het ministerie van I&W, de Provincie Zuid-Holland, ProRail, NS, en LUMC groeien we inmiddels al werkend naar elkaar toe en ontstaat er wederzijds begrip. Dé weg om met elkaar tot een succesvolle samenhangende ontwikkeling te komen.”

Huib van der Kolk, projectleider namens gemeente Leiden
Contact