2
July
2018

Visienota Routeplan 2030 vervoerregio Antwerpen goedgekeurd

2
Jul
2018
Artikel
Foto
Visienota 27 juni 2018 Vervoerregio Antwerpen
Bekijk het magazine
This is some text inside of a div block.

Op 27 juni 2018 heeft de Vervoerregioraad Antwerpen de visienota van het Routeplan 2030 voor de vervoerregio Antwerpen voorgesteld en aangenomen. De vervoerregio bestaat uit 33 gemeenten. De nota kadert in een bredere aanpak voor heel Vlaanderen en stelt een nieuwe kijk op mobiliteit voor, namelijk een vraaggericht systeem waarin de gebruiker centraal staat. De opmaak van de visienota is tot stand gekomen door de inbreng van verschillende stakeholders. Binnen het consortium met Sweco en Goudappel Coffeng, hebben APPM en haar Vlaamse zuster organisatie The New Drive dit proces georganiseerd.

De visienota stelt tien gedeelde ambities voor, als eerste stap naar het Routeplan 2030. Dat is de langetermijnvisie voor het mobiliteitssysteem binnen de 33 gemeenten van de Antwerpse vervoerregio.

Breed proces met veel partijen
De afgelopen zes maanden zijn er drie brede sessies geweest met een groot aantal partijen (zogenaamde werkbanken), werksessies in kleiner verband (kerkwerkbanken) en expertsessies met o.a. De Lijn.

Binnen de visienota wordt een programma uitgewerkt met maatregelen en projecten, met het oog op een (multimodale) bereikbaarheid van de gehele regio. Daarbij willen we het gebruik van het openbaar vervoer en de fiets verder bevorderen tot een modal split van 50/50. In de volgende stappen zullen de maatregelen concreter worden uitgewerkt.

Openbaar vervoer, fiets en auto

De tien ambities omvatten maatregelen voor openbaar vervoer, fiets en auto. Ten eerste zal een kwaliteitsnetwerk van openbaar vervoer de reiziger garanties bieden op vlak van snelheid, betrouwbaarheid, aansluitingen en aanvullende diensten op knooppunten. Daarnaast worden de diensten van trein, tram en bus beter op mekaar afgestemd. Een tweede accent is het aanleggen van comfortabele, directe en veilige fietsverbindingen. De fiets is namelijk het belangrijkste vervoermiddel voor verplaatsingen over korte afstand (tot ongeveer 5 km). Een derde speerpunt is een vlotte en betrouwbare afwikkeling op de snelwegen.

Meer info over Routeplan 2030 en basisbereikbaarheid

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

E-mail
Tel
Contactpersoon

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

E-mail
Tel

Meer lezen over hoe wij Nederland mooier maken?

Bekijk gerelateerde artikelen hieronder
Contact