9
April
2021

Klimaatadaptatie: van sluitpost naar startpunt

9
Apr
2021

De ruimte in en rondom onze steden is schaars en wordt – als we niet opletten – door de verdichtingsopgave alleen maar schaarser. En dus zoeken we allemaal naar kansen om een plezierige en comfortabele leefomgeving te behouden, terwijl we tegelijkertijd invulling geven aan de behoefte aan meer woonruimte in de stad. Een van de grootste kansen? Klimaatadaptatie!

Verdichten zorgt vaak voor meer verhard oppervlak: steen en beton voor huizen, straten, parkeerplaatsen, enzovoorts. Dit zorgt ervoor dat water minder goed weg kan lopen bij hevige regen, maar ook dat plekken heter worden op een warme zomerdag. Wat je dus eigenlijk wilt, is dat het teveel aan water op de ene dag het tekort aan water op de andere dag is en dat er voldoende koele plekken zijn in het stedelijk gebied.

Hierbij denk je wellicht al snel aan technische ingrepen, zoals ondergrondse wateropvang of het aanpassen van het rioleringsstelsel. Maar wanneer je het goed doet, maken klimaatadaptieve maatregelen de leefomgeving óók groener, mooier en fijner. Groen op straat of op daken en koele plekken in tijden van hitte zijn mooie voorbeelden van ingrepen die een positief effect hebben op de leefkwaliteit in een gebied. Een ander mooi voorbeeld is het combineren van een recreatieve functie bij mooi weer, en een waterbergende bij slecht weer: een waterplein.

Dergelijke inpassingen vragen om het meenemen van klimaatadaptatie in het gehele project. Dit in tegenstelling tot wat ik vaak in de praktijk zie gebeuren: klimaatadaptatie als sluitpost van een project. En dit geldt niet alleen bij nieuwe ontwikkelingen. Ook in reeds bestaande wijken kunnen dergelijke klimaatbestendige inrichten gerealiseerd worden, mét een positief effect op de leefomgeving.

In de komende periode nemen we je aan de hand van een aantal blogs mee in de wereld van klimaatadaptatie. APPM werkt aan verschillende opgave, over de gehele breedte van het fysieke domein. Van mobiliteit tot energietransitie, en van vitaal landelijk gebied tot aan infrastructurele projecten. Vanuit deze opgaven belichten we de kansen: elk blog pakken we een van onze werkvelden in het fysieke domein beet en kijken we met opdrachtgevers en collega’s naar voorbeelden, tips en concrete mogelijkheden.

Meedenken of -schrijven in/aan deze reeks? Laat het me weten! We kijken er naar uit je de komende tijd mee te nemen en te onderzoeken hoe we samen onze leefomgeving nog mooier kunnen maken.

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

E-mail
Tel
Contactpersoon

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

E-mail
Tel

Meer lezen over hoe wij Nederland mooier maken?

Bekijk gerelateerde artikelen hieronder
Contact