10
July
2020

IJburg | Duurzaamheid & participatie op Strandeiland

10
Jul
2020
Artikel
Bert Hartman
Foto

Amsterdam bouwt in het noordoosten van de stad. Onder het mom van ‘land maken’, wordt IJburg uitgebreid met nog drie nieuwe eilanden. Er staan duizenden nieuwe woningen gepland. APPM begeleidt de gemeente bij het aangaan van een paar grote uitdagingen als het gaat om het verbeteren van de bereikbaarheid van de stadsarchipel en bij het najagen van de hoge duurzaamheidsambities op Strandeiland, het grootste eiland van IJburg.

--> Projectmanager Duurzaamheid & Participatie op Strandeiland
--> Bewaken van de duurzame ambities op groen Strandeiland en het initiëren van de bewonersparticipatie

Esther Lunenborg: “De komende twintig jaar moeten er op Strandeiland zo’n achtduizend woningen worden gebouwd. Het eiland is een van de laatste van de zes eilanden op IJburg dat in ontwikkeling gaat. Maar qua duurzame ambities loopt het eiland ver voorop. De lat ligt hier het hoogst. En als het hier niet lukt, op compleet nieuw land, hoe moeten we dan soortgelijke stappen maken in de bestaande stad?


Strandeiland is nu niet veel meer dan een laag zand. Het eerste gebouw - een onderstation voor de elektriciteitsvoorziening - staat er pas eind 2022. Twee jaar later, staat de oplevering van de eerste woningen gepland. Toch zijn de verwachtingen hooggespannen. Strandeiland moet energieneutraal worden, of zelfs energieleverend. Ook moet het eiland koploper worden in circulariteit. Bovendien is het streven om emissievrij te worden, met elektrisch deelvervoer, klimaatbestendig en natuur-inclusief.
Ik vind dat die ambities een extra dimensie aan dit project geven. Alles wordt uit de kast gehaald om een ‘houdbare stad’ te ontwikkelen. Dat brengt extra uitdagingen met zich mee. Sommige ambities lijken elkaar namelijk te bijten: zoals groene daken en zonnepanelen. Daarom moeten we slimme keuzes maken.


Ik ben in mei 2019 begonnen. Er is sindsdien veel veranderd. Het stedenbouwkundige plan is vorig jaar november vastgesteld. Sindsdien zijn de precieze doelen voor Strandeiland bekend en zijn we met ruim honderd mensen aan de slag met de uitvoering. Als projectmanager heb ik een coördinerende of soms zelfs aanjagende rol. Ik bewaak gedurende het proces of de ambities werkelijkheid worden. Daarnaast zet ik onderzoeken in gang, bijvoorbeeld naar de aanleg van smartgrids en het opwekken van duurzame energie op het eiland.


“Het mooie vind ik dat er nog een redelijk blanco kaart ligt. Zodoende is er nog veel mogelijk. En we kiezen hier niet voor één duurzaam doel, maar verknopen ze met allerlei andere duurzame ambities. We inventariseren wat er allemaal al kan en vertalen het in spelregels, waar de projectontwikkelaars zich straks aan moeten houden. Zo zorgen we ervoor dat er daadwerkelijk volgens duurzame uitgangspunten wordt gebouwd.”


Ik heb hiervoor wel vaker een duurzaamheidsvisie geschreven. Maar wat we in die rapporten opschreven, daar gaan we er hier concreet mee aan de slag. En met we bedoel ik naast alle professionele partners ook de toekomstige bewoners. Het verhogen van de bewonersparticipatie is belangrijk. Amsterdam wil in een vroegtijdig stadium de bewoners al betrekken bij de inrichting van Strandeiland.


Er is een participatieteam opgericht met drie vertegenwoordigers vanuit de gemeente en drie bewoners van IJburg. Dit team richt gezamenlijk het participatieproces in en denkt na over het zo goed mogelijk betrekken van bewoners. Het is boeiend om mee te denken hoe we dat optimaal kunnen inzetten, zodat de toekomstige bewoners het straks echt als hún wijk ervaren. Die combinatie van disciplines maakt deze opdracht tot een boeiende verkenningstocht voor een nieuw te bouwen stuk stad.”

Meer lezen over de projecten op IJburg?

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

E-mail
Tel
Contactpersoon

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

E-mail
Tel

Meer lezen over hoe wij Nederland mooier maken?

Bekijk gerelateerde artikelen hieronder
Contact