19
October
2018

Geert Jan Zweegman over de Week van ons water: Schoon en gezond oppervlakte water

19
Oct
2018
Artikel
Geert-Jan Zweegman
Foto
Geert-Jan Zweegman

Werk aan ons water is nooit af. Elke dag wordt er hard gewerkt om ons land waterveilig te houden en te zorgen voor voldoende en schoon water. Iedere dag in deze Week van ons water gaat een APPM’er in op zijn of haar bijdrage hieraan. Er worden in deze week van 17 t/m 24 oktober activiteiten georganiseerd door heel Nederland die antwoord geven op vragen als: hoe beschermen we Nederland tegen water? Wat kan ik zelf doen om wateroverlast tegen te gaan? Deze dag licht collega Geert-Jan Zweegman toe wat hem bezig houdt in onze omgang met water.

Sinds april dit jaar werk ik als programma manager Rijn-West met heel veel partijen samen aan het verbeteren van de oppervlaktewater kwaliteit. Prachtig om te ervaren dat steeds meer betrokkenen beleven dat schoon en gezond water een essentiële randvoorwaarde is voor een gezonde leefomgeving voor mensen om te wonen, te werken en te recreëren.

Ook de agrosector wil naar een kringlooplandbouw waar het draait op het principe dat er geen afvalstromen meer zijn. Alle producten die het landbouwbedrijf verlaten worden gebruikt als eindproduct of als grondstof voor een van de andere schakels in de kringloop.Dat is moeilijk in een systeem van kostenverlaging en productieverhoging waar velen (consument en product) in gevangen zitten. Dat vraagt om lef en durf bij alle betrokkenen. Bij de overheid om deze transitie te faciliteren vanuit vertrouwen, geld en passende regels. Bij de sector die bereid is risico’s te nemen en te willen investeren in een toekomstbestendig duurzaam bedrijf. Heel veel waardering heb ik voor mensen die met passie iedere dag keihard werken om de noodzakelijke transitie waar te maken. Het gaat om stapsgewijze verandering waarbij vele factoren in de gehele keten een bijdrage kunnen en moeten leveren.

Fantastisch om vorige week met de Waterkaravaan het bollenbedrijf JUB Holland te Noordwijkerhout en het akkerbouwbedrijf Klompe te Mijnsheerenland te bezoeken. Gedreven werken zij – bedrijf, kenniscentra en overheid – stap voor stap aan de verbetering van bedrijfsresultaat, bodem en waterhuishouding. Zij doen dit o.a. door veredelen, meten, monitoren, valideren, doen. Het heeft mij enorm geïnspireerd dat het kan!

Op onswater.nl vind je waar er gewerkt wordt aan schoon en veilig water. En ook wat je zelf kunt doen om ons water schoon te houden en overlast te voorkomen. Ons water is een samenwerkingsverband van: Waterschappen, waterbedrijven, watermusea, Rijkswaterstaat, provincies, gemeentes, ministerie van Infrastructuur en Milieu, Unie van Waterschappen, Vewin, VNG en IPO.

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

Meer lezen over hoe wij Nederland mooier maken?

Bekijk gerelateerde artikelen hieronder
Contact