14
November
2019

Gebiedsontwikkeling: kiezen met ambitie

14
Nov
2019
Artikel
Janneke van den Oever en Maartje Rieter
Foto
Fas Kahn / Unsplash

Binnenstedelijke gebiedsontwikkeling is een complexe aangelegenheid. Daar zal iedereen het over eens zijn. Ambities en opgaven vanuit verschillende overheidslagen buitelen over elkaar heen, het eigendom in het gebied is versnipperd, er zijn afhankelijkheden tussen te nemen besluiten, keuzes en partijen te over en samenwerking daarmee altijd nodig. Tot zover de dynamische werkelijkheid waarin wij dagelijks werken. Een hartstikke leuke uitdaging!

Wij zien bij partijen de behoefte om hulp te krijgen in het maken van keuzes, het ontrafelen van de vraagstukken en deze te de-compliceren.Tegelijkertijd zien we ook dat dit niet eenvoudig gaat: de werkelijkheid is weerbarstig en emotie en politieke werkelijkheid kunnen de keuzes beïnvloeden. Een helder afwegingskader kan helpen: het geeft structuur in de veelheid van opgaven en ambities in gebieden.

Een denkkader dat wij daarbij graag gebruiken is de ‘ster van ambities’, die je toepast op het hele gebied. Elk hoekpunt van de ster geeft een ambitie weer, die ergens in het gebied moet landen. Elk plan of initiatief in een gebied wordt in de ster van ambities geplaatst. Hoe scoort het initiatief op de verschillende ambities, waar draagt het plan aan bij? Als iedere ontwikkelende partij (belegger, ontwikkelaar, gemeente) afzonderlijk op alle ambities moet scoren, worden plannen voor gebouwen en openbare ruimte financieel of ruimtelijk onhaalbaar. Daarom is onze visie dat op plotniveau de ster nooit gelijkmatig van vorm is.

We vinden dat er altijd keuze-ruimte moet zijn dat een ontwikkelende partij op plotniveau bijvoorbeeld wél vol inzet op de maatschappelijke opgave en groen, maar dat vervolgens op een andere ambitie, zoals circulariteit, het ook iets minder ambitieus mag. Als je zo te werk gaat met een ontwikkelplot, vraagt dat op gebiedsniveau sturing op integrale kwaliteit. Zodat uiteindelijk de ster haar ideale vorm krijgt en dus alle ambities geborgd zijn in de totale gebiedsontwikkeling.

Want laten we wel wezen; als we thema’s als klimaatadaptatie, natuur, maatschappelijke opgaven en energietransitie niet adequaat oppakken dan krijgen we geen toekomstbestendige gebieden van ‘ster allure’.

Nieuwsgierig en/of meer weten over het afwegen van ambities bij gebiedsontwikkeling? In gesprek over dit concept, jouw ervaringen en ideeën? Schrijf je in voor STAD, op 30 januari 2020 of neem contact op met Janneke of Maartje.

Janneke werkt o.a. als procesmanager aan de ontwikkelvisie voor het transformatiegebied Fellenoord in Eindhoven. Daarnaast werkt ze aan het ontwikkelingsperspectief voor de A12 zone, Utrecht.

Maartje werkt als projectmanager binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen aan verschillende locaties in de stad Amersfoort en adviseert in Aalsmeer over een integrale gebiedsaanpak en afwegingskader voor een wijk onder de vliegroute van Schiphol.

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

Meer lezen over hoe wij Nederland mooier maken?

Bekijk gerelateerde artikelen hieronder
Contact