16
February
2021

Een dag mee met technisch manager Stefan

16
Feb
2021

Stefan van den Helder werkt sinds september 2016 bij APPM. Hij is voornamelijk actief binnen de werkvelden infrastructuur en water. Hij werkt in projecten waar techniek en een complexe omgeving bij elkaar komen. Waar hij dit in de eerste jaren bij APPM nog vanuit de rol als adviseur deed, heeft hij zich door middel van interne coaching en het doen van verschillende projecten samen met collega’s, inmiddels ontwikkeld tot technisch manager.

• 07:00 uur

De dag start met het aankleden van de kinderen en een ontbijtje aan de keukentafel. Voordat ik begin met mijn werk breng ik onze oudste dochter naar school.

• 08:30 uur

Vanochtend werk ik vanuit huis, dus pak ik mijn spullen en neem ik plaats achter mijn laptop in mijn werkkamer. Aan de slag! Ik begin met het doornemen van verschillende documenten voor mijn nieuwe project ‘Meerjaren Programma Oevermaatregelen’ van de Provincie Flevoland.

• 11:00 uur

Stipt om 11:00 uur start een strategisch overleg over de dijkversterking in Durgerdam. Met het Integraal Projectmanagement Team, de programmamanager en de directeur Water van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier bespreken we de verschillende mogelijkheden voor het oplossen van het waterveiligheidsprobleem.

Technisch management dijkversterking Durgerdam

De dijk in Durgerdam beschermt het achterland tegen overstromingen. Deze dijk voldoet niet aan de gestelde eisen in de Waterwet en moet worden versterkt. Durgerdam is een karakteristiek dorp met een rijke geschiedenis en is op allerlei manieren monumentaal. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft met de gemeente Amsterdam en de provincie Noord-Holland de handen ineen geslagen om tot integrale oplossingen te komen. Daarbij gaat het om waterveiligheid, natuur, verkeersveiligheid, onderhoud van de weg, kabels en leidingen en parkeren. Dit resulteerde in een Integraal Ruimtelijk Programma (IRP) voor Durgerdam. Stefan werkt samen met een team van adviseurs, specialisten en het dorp aan het ontwerp van de dijk. Het ontwerp past binnen de kaders van het IRP en zorgt ervoor dat de dijk de komende jaren weer voldoet. Meer weten over dit project? Zie HHNK en De dijk geeft zijn geheimen prijs.

• 13:00 uur

Tijd voor lunch! Dat doe ik graag buiten. Ik vind het heerlijk om in de tuin te zitten of een stukje te wandelen.

• 14:00 uur

Ik stap in de auto en vertrek richting Durgerdam. Vanmiddag heb ik voor de eerste keer sinds lange tijd weer een fysieke bijeenkomst met een aantal bewoners. Onderweg naar Durgerdam bel ik met de technisch adviseur voor ons wekelijkse bijpraatmoment rond de dijkversterkingsprojecten Durgerdam, Katwoude en Gouwzee & Buiten IJ. Het is mooi om te ervaren dat ik nu sturing mag geven aan dit team, terwijl ik een paar jaar geleden zélf als adviseur aan de slag was.

• 15:00 uur

Voordat de bijeenkomst met bewoners start, klap ik op de parkeerplaats mijn laptop nog even open om deel te nemen aan de digitale vergadering over een onderzoek. Om inzicht te krijgen in de huidige staat van de dijk bij Durgerdam gaat het Hoogheemraadschap de komende periode een onderzoek uitvoeren naar de grondsamenstelling van de dijk en de bebouwing langs de dijk.

• 16:30 uur

In het kerkje van Durgerdam geef ik een presentatie aan een aantal enthousiaste bewoners over de laatste stand van zaken rond het ontwerp van de dijk. De kerk heeft voldoende ruimte om op 1,5 meter afstand van elkaar te blijven. We gaan in op onderwerpen als de stabiliteit en de hoogte van de dijk en de bebouwing langs de dijk. Het voelt geweldig om elkaar na zo’n lange tijd weer in levenden lijve te zien.

• 19:00 uur

Om 19:00 uur stap ik het huis weer binnen. Het was een drukke dag! Ik kan direct aanschuiven voor het avondeten. Daarna leg ik de kinderen op bed.

• 20:00 uur

Om 20.00 uur is er mooi nog even tijd om wat mails te beantwoorden waar ik vandaag niet aan toe gekomen ben. Met een half oor luister ik naar het journaal zodat ik ook daar weer van op de hoogte ben.

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

E-mail
Tel
Contactpersoon

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

E-mail
Tel

Meer lezen over hoe wij Nederland mooier maken?

Bekijk gerelateerde artikelen hieronder
Contact