8
July
2020

IJburg | Bereikbaarheidsstudie Zeeburgereiland

8
Jul
2020
Artikel
Bert Hartman
Foto

Amsterdam bouwt in het noordoosten van de stad. Onder het mom van ‘land maken’, wordt IJburg uitgebreid met nog drie nieuwe eilanden. Er staan duizenden nieuwe woningen gepland. APPM (Louise Hamilton en Peter Krumm) begeleidt de gemeente bij het aangaan van een paar grote uitdagingen als het gaat om het verbeteren van de bereikbaarheid van de stadsarchipel en bij het najagen van de hoge duurzaamheidsambities op Strandeiland, het grootste eiland van IJburg.

--> Bereikbaarheidsstudie Zeeburgereiland
--> Samenhang aanbrengen tussen studies fietsverbinding en ov-verbinding

Louise: “We zijn in het najaar van 2019 begonnen met het analyseren van alle studies die Amsterdam al had uitgevoerd naar vervoersverbindingen met het Zeeburgereiland. Deze inventarisatie hebben we in januari 2020 opgeleverd.”


Peter: “Al sinds 2017 ligt er een flinke stapel aan onderzoeksrapporten, maar het ontbreekt nog aan onderlinge samenhang. Ook zijn niet alle resultaten volledig. De gemeente Amsterdam concludeerde dat zij een eenduidig en volledig beeld nodig had, wilde zij de zoektocht naar een optimale vervoersverbinding goed kunnen voltooien. Daarop vroegen zij APPM de bestaande onderzoeken te analyseren. Uit deze inventarisatie blijkt dat de onderzoeken naar zowel openbaar vervoer, als fietsverbindingen steeds onafhankelijk van elkaar zijn uitgevoerd. Daardoor zijn telkens andere uitgangspunten gekozen, waardoor de uitkomsten steeds anders, en sowieso moeilijk vergelijkbaar waren. Elke afdeling zocht zelf naar de optimale oplossing, zonder daarin de samenhang met de rest van de omgeving mee te nemen.”


Louise: “Terwijl een ingreep in het openbaar vervoer een directe invloed heeft op het gebruik van de fiets en andersom. We hebben ook een voorstel geschreven voor het verdere proces, om er voor te zorgen dat er bij vervolgstudies  een meer integrale aanpak kan worden gehanteerd. Feitelijk is dat een soort spoorboekje voor betrokkenen, met een logische volgorde van vervolgstappen om zo uiteindelijk toe te werken naar zorgvuldige bestuurlijke besluitvorming.”


Peter: “Al het onderzoekswerk is niet voor niets geweest. Er zijn veel gegevens boven tafel gehaald en er is al veel kennis in huis. Het is nu zaak om die informatie tegen het licht te houden. Wat is relevant en draagt bij aan het optimale vervoerssysteem?”


Louise: “Een deel van de rapporten is inderdaad niet meer bruikbaar, een deel heeft een update nodig. Maar belangrijk is vooral: bekijk de fiets en het ov samen! Een goede verbinding van de een, heeft impact op de ander. Allebei zijn ze nodig. Ook gezien de afstand van IJburg tot de rest van de stad. Op de verste eilanden is het straks 50 minuten tot Amsterdam CS met de tram.”


Peter: “Om dat in perspectief te plaatsen. Vanuit mijn woonplaats Den Bosch doe ik er 55 minuten over met de trein.”
Hamilton: “Dat laat dus nog eens extra de noodzaak zien van een goede samenhang tussen het gebruik van fiets en het openbaar vervoer. De gemeente Amsterdam werkte al vanuit dat principe, maar er was nog onvoldoende houvast. Met een onafhankelijk en frisse blik  kijken naar de vele onderzoeken in de zoektocht naar een optimale vervoersverbinding helpt.”


Peter: “Wellicht is er afgelopen jaren wat tijd verloren. Maar er is nog geen beton gestort, wat er niet had mogen liggen. Vanuit die wetenschap kan verder aan oplossingen worden gewerkt voor een betere ontsluiting van IJburg.”

Louise Hamilton houdt zich bij APPM bezig met mobiliteitsvraagstukken. Ze werkte voor diverse partijen aan nieuwe mobiliteitsaanpakken, waarbij zij graag haar analytische vaardigheden inzet om complexe processen te structureren en organiseren.

Peter Krumm heeft een jarenlange ervaring in mobiliteit vanuit strategische functies in diverse openbaar vervoersorganisaties. Dat maakt dat hij ook inzicht heeft in het commercieel laten renderen van ov-lijnen. 

Meer lezen over de projecten op IJburg?

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

Meer lezen over hoe wij Nederland mooier maken?

Bekijk gerelateerde artikelen hieronder
Contact