(Strategisch) Adviseur mobiliteit

De druk op onze ruimte neemt toe. De omvangrijke woningbouwopgave met verdichting in stedelijke gebieden vraagt om passende mobiliteitsoplossingen. We herzien de rol van de auto in de stad, bouwen woningen nabij ov knooppunten en zetten in op deelmobiliteit. In landelijke gebieden is het rustiger en is het lastig om vervoer naar voorzieningen rendabel te houden. Tegelijkertijd worden deze gebieden intensief gebruikt voor recreatie, waardoor ruimte voor fietsers en wandelaars nodig is.

We hebben in Nederland goed op het vizier wat nodig is: een mobiliteitstransitie waarin we inzetten op duurzame vervoersmiddelen en slimme combinaties van reizen. Daarmee ligt de focus op lopen, fietsen, ov, deelmobiliteit en elektrisch vervoer. Zo maken we niet alleen optimaal gebruik van de schaarse ruimte, maar leveren we ook een bijdrage aan de klimaatopgave door reductie van CO2 en stikstof. Ook zorgen we voor een gezondere leefomgeving door minder uitstoot van fijnstof en geluid én is actieve mobiliteit goed voor onze gezondheid.

De praktijk is wel eens weerbarstig. Het speelveld van mobiliteit en bereikbaarheid kent veel stakeholders. Verschillende vervoersvraagstukken komen samen in kleine oppervlakten: vervoer, recreatie en verblijven wisselen elkaar op een vierkante kilometer af. Hier tóch - letterlijk – beweging in krijgen is wat we bij APPM doen. We kennen de overheden, vervoersregio's en marktpartijen. We begrijpen de opgaven, zien kansen en kennen de relatie met andere opgaven in de fysieke ruimte. We hebben ervaring met complexe processen en het verbinden met (toekomstige) gebruikers en belanghebbenden maar zijn ook in staat om doelen en opgaven verder te brengen naar programma’s en projecten. We hebben daadkracht, de durf om in gesprek te gaan, conflicterende belangen bloot te leggen en buiten de gebaande paden te denken.

Herken jij jezelf hierin en spreekt dit je aan? Dan willen wij graag met jou in gesprek: we zoeken naar adviseurs die zich, samen met ons en onze opdrachtgevers, vastbijten in de bereikbaarheidsopgaven van dit moment.

Wat je gaat doen

Als adviseur mobiliteit sta je midden in dit samenspel van ambities, opgaven en belangen. Je verbindt betrokken partijen, weet wat voor eenieder belangrijk is, geeft inhoudelijk richting en maakt de vertaling van inhoudelijke rapportages en rekenmodellen naar concrete oplossingen en acties.

Projecten waar jíj aan zou kunnen werken:

• Het maken van een strategie voor Hubs in Zwolle. Parkeervoorzieningen aan de rand van het centrum, waar ook andere vormen van (deel)mobiliteit worden aangeboden. Om zo het stadscentrum autoluwer te maken en een andere manier van verplaatsen aan te moedigen.

• Zoeken naar oplossingen voor de complexe ruimtelijke puzzel rondom station Eindhoven in de MIRT-Verkenning Multimodale Knoop Eindhoven. Door slimme keuzes te maken wordt er niet alleen een optimale mobiliteitsknoop gerealiseerd, maar ook een nieuwe stuk stadscentrum waar het prettig verblijven is.

• Het opstellen van een Regionale investeringsagenda Mobiliteit voor de regio Alkmaar. Welke maatregelen op het gebied van mobiliteit zijn nodig om de woningbouwopgave mogelijk te maken? En welke dragen het meeste bij aan de brede welvaart. Samen met de partners brengen we prioriteiten aan.

• Koppelen van grote mobiliteitsprojecten aan de verstedelijkingsopgave in een Adaptieve ontwikkelstrategie in Zuid-Holland. Verbeteringen op het spoor en in het RandstadRailnetwerk werken we samen met Rijk, regio en ov- en spoorsector uit, in samenhang met knooppuntontwikkeling, grote binnenstedelijke woningbouwlocaties en campusontwikkeling. Zo verbeteren van Leiden tot Dordrecht de kwaliteit van de steden, spoorknopen en het openbaar vervoer!

Waarom je juist bij ons wilt werken

• Vrijheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen vormen de basis van werken bij APPM. Er is volop ruimte om bezig te zijn met onderwerpen die jouw interesse hebben en die aansluiten op jouw drijfveren;

• Werken bij APPM betekent werken met plezier. Jouw geluk en gezondheid staan voorop;

• We hebben een sterke familiecultuur, waarin 'er samen voor gaan' en 'aandacht voor elkaar' hoog in het vaandel staan. Dat betekent soms een extra stapje zetten als het nodig is, maar ook ontspanning en plezier met elkaar;

• Je werkt intensief samen met andere professionals binnen (en buiten) APPM. We zijn een hechte netwerkorganisatie en maken veel gebruik van elkaars expertise, ook cross-sectoraal;

• We geloven sterk in 'ontwikkeling on the job' en vanuit samenwerking met collega's en ons netwerk. Vanzelfsprekend krijg je ook de kans om jezelf verder te ontwikkelen met gerichte interne en externe opleidingen, zoals in de APPM Academy;

• We organiseren regelmatig ontwikkeldagen, waar je samen met collega's op bijzondere locaties inspiratie en kennis met elkaar deelt;

• Naast het plezier op de werkvloer zijn er de jaarlijkse én legendarische koersdagen en tal van andere APPM-activiteiten, zoals een wintersport, tennistoernooi en borrels.

Wie we zoeken

We zoeken collega's met een passie voor de bereikbaarheidsopgaven. Je bent verbindend en daadkrachtig. Waar het complex wordt en onzekerheden de volgende stap overschaduwen, duik jij in de materie en ga je op zoek naar stappen die wél gezet kunnen worden, organiseer je de gesprekken die nodig zijn en breng je mensen in beweging.

Heb jij je eerste werkervaring opgedaan en wil je graag verder ontwikkelen in dé bereikbaarheidsopgaven van dit moment? Of heb jij je strepen al ruimschoots verdiend en wil je bij verschillende opdrachtgevers aan de slag om meer impact te maken? In beide gevallen gaan we graag met je in gesprek!

Contactpersoon

We vertellen je graag meer!

Neem voor meer informatie over deze functie (of een goede kop koffie) contact op met:

Solliciteren?

t/m
Je kunt je motivatie met cv mailen naar werkenmetplezier@appm.nl.

Jouw toekomstige collega's

alle APPMers

— #werkenmetplezier

Contact