WUP Alkmaar

De gemeente Alkmaar wil in 2050 aardgasvrij zijn en heeft daarom een Warmtevisie Alkmaar opgesteld. Daarin staat de route naar een aardgasvrij Alkmaar beschreven. Een vervolgstap daarop is een wijkuitvoeringsplan, om per wijk concreet te maken hoe en wanneer een wijk van het gas af gaat. APPM werkte van begin 2021 tot midden 2022 aan het wijkuitvoeringsplan (WUP) voor de wijken Huiswaard I en Muiderwaard in Alkmaar.

Door CE Delft is inzichtelijk gemaakt wat de nationale en eindgebruikerskosten zijn van verschillende aardgasvrije alternatieven in de wijk. Hierbij is naar voren gekomen dat een midden temperatuur warmtenet de goedkoopste aardgasvrije optie is voor beide wijken. Aanvullend heeft Motivaction naar de sociale kenmerken van beide wijken. Op basis van deze onderzoeken hebben wij een concept WUP opgesteld, dat binnenkort bestuurlijk wordt vastgesteld. In deze WUP staan de stappen beschreven die de gemeente Alkmaar kan nemen om tot aardgasvrije wijken te komen.

Naast het opstellen van de WUP, heeft APPM een communicatieoverleg geïnitieerd. Er waren verschillende partijen actief in de wijk die individueel van elkaar de inwoners informeerden over dit onderwerp. In het communicatieoverleg kwamen al deze partijen bij elkaar om zo alle communicatie richting de inwoners te bundelen. Jessica Rietveld en Christian Pasman waren projectleider op dit project.  

Christian: "Wat voor mij werken aan dit project uniek maakt is de combinatie van technisch en sociale onderzoeken. De toevoeging van het sociale onderzoek maakt het mogelijk om de participatie en communicatie af te stemmen op de behoeftes en voorkeuren van de wijkinwoners."

Deze APPMers zijn betrokken bij dit project

alle APPMers

Gerelateerde projecten

Contact