Windturbines Rotterdam

De provincie Zuid-Holland heeft in 2018 verschillende locaties aangewezen voor windturbines in de zogeheten partiële herziening van de Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM). Vijf locaties daarvan zijn op grond van de gemeente Rotterdam, die nu aan zet is om de haalbaarheid en realisatie daarvan op te pakken.

Voor alle locaties is de opgave om de windturbines te realiseren met zo min mogelijk overlast voor de bewoners. Dat is een flinke uitdaging met alle betrokken stakeholders in de buurt, zoals omwonenden, bedrijven, het havengebied, natuurgebieden, en andere betrokkenen die de omgeving gebruiken. Ook is er goede participatie nodig om de wijken en aangrenzende gemeenten mee te nemen in het traject om zo duidelijkheid te geven over de plannen en de betrokkenen mee te laten denken om de projecten zo nog beter te maken.

APPM is bij verschillende locaties betrokken. In de rol van projectmanager houdt Christian Pasman zich bezig met de benodigde (ruimtelijke) procedures en vergunningen. De ruimtelijke inpassing van windturbines is een lastige klus, want ruimte in Nederland is schaars. Zeker in een druk bebouwde omgeving als Rotterdam. Zo zijn er veel verschillende gebruikers met ieder een belang. Met gedegen en uitgebreid onderzoek probeert de gemeente toch invulling te geven aan de grote energieopgave die er is. Zo geeft bijvoorbeeld een planMER inzicht in de milieueffecten, zodat hier in besluitvorming rekening mee wordt gehouden. Daarnaast spelen (lokale) milieunormen een belangrijke rol om te zorgen dat overlast door o.a. geluid en slagschaduw zo beperkt mogelijk blijft.

Deze APPMers zijn betrokken bij dit project

alle APPMers

Gerelateerde projecten

Contact