Tramremise Amsterdam Oost

De IJtram staat ‘s nachts en in de daluren gestald op Zeeburgereiland. Zeer goed voor de exploitatie van de tram, maar geen fijn uitzicht in een nieuw stedenbouwkundig concept. Daarom is een zoektocht uitgevoerd naar een andere locatie voor een inpandige tramstalling, gecombineerd met functies als inwendig en uitwendig reinigen, uitvoeren van quickservice onderhoud. Voor een heleboel locaties zijn indicatieve beschouwingen opgesteld en is een multi-criteria analyse gemaakt. Aan bestuurders is een long list voorgelegd met onder andere Flevopark waarbij het Flevoparkbad niet gerenoveerd werd, maar compleet met ligweiden verplaatst naar het dak van de tramstalling. Uiteindelijk bleek de voorkeursvariant om op Zeeburgereiland te blijven, maar afhankelijk van de nieuwe positie van de exploitatiesporen in de bereikbaarheidsoplossingen van het oostelijke eilandenrijk van Amsterdam. Via gecombineerde workshops tussen stedenbouw, vervoerkunde en de remise is bepaald dat de remise op de oostpunt van Zeeburgereiland gecombineerd zou kunnen worden met een zware Tennet kluwe van 150kV aansluitingen, functies op het dak van de remise en overslag van vuilnis tussen weg en water. APPM heeft van dit proces het projectmanagement gevoerd van 2017 tot en met 2020.

Deze APPMers zijn betrokken bij dit project

alle APPMers

Gerelateerde projecten

Contact