Regiocoördinatie zon boven parkeerplaatsen IJZK

Voor de regio IJmond & Zuid-Kennemerland* werken we in de Regionale Energie Strategie 2.0 aan het prioriteren van kansrijke parkeerplaatsen voor de opwek van zonne-energie. In de RES zijn veel parkeerplaatsen aangewezen als potentiële opweklocaties. Het doel van dit traject is om te bepalen met welke parkeerplaats de gemeente het beste kan starten. Dit bepalen we door parkeerplaatsen te toetsen aan acht indicatoren. Denk hierbij aan eigenaarschap, potentiële opwek en gebruikersfunctie. Deze inzichten vertalen we naar een stoplichtmodel van groen-oranje-rood. Op basis van de groene parkeerplaatsen kan de gemeenten een onderbouwde keuze maken. Deze uitwerking maakt het ook mogelijk de bestuurders en raadsleden mee te nemen in de keuze en achterliggende afwegingen.

Het vervolgtraject bestaat uit het uitvoeren van een verdiepende haalbaarheidsstudie en de bepaling van de rol van de gemeenten bij de verdere realisatie van zon op de parkeerplaats, bijvoorbeeld faciliterend meer ondernemend. Vanuit APPM vervult Douwe van Langelaar de rol als projectleider. Hij heeft samen met Christian Pasman (projectmedewerker) de indicatoren opgesteld, de inventarisatie van parkeerplaatsen uitgevoerd en via het stoplichtmodel naar besluitvorming toegewerkt.

*Regio IJmond & Zuid-Kennemerland bestaat uit de gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Heemskerk, Heemstede, Velsen en Zandvoort.

Deze APPMers zijn betrokken bij dit project

alle APPMers

Gerelateerde projecten

Contact