Programma vernieuwing OV Noord-Brabant

Als projectleider en inhoudelijk adviseur Mobiliteit op Maat experimenten was Bas Scholten binnen het vernieuwingsprogramma OV verantwoordelijk voor het initiëren, opzetten, uitvoeren en evalueren van experimenten in de periode 2017-2021. Dit zijn bijvoorbeeld een Mobility as a Service (MaaS)-pilot, elektrische deelauto programma’s, flex-ov oplossingen en een autonome shuttle. De experimenten hebben veel inzichten opgeleverd. Dit artikel beschrijft bijvoorbeeld de opbrengst van een MaaS-pilot in ’s-Hertogenbosch (Beperkte betalingsbereidheid zet business model MaaS onder druk | Verkeerskunde). De geleerde lessen zijn gebruikt om de visie op gedeelde mobiliteit door te ontwikkelen naar een strategie. In 2020 en 2021 lag de nadruk op het ontwikkelen van mobiliteitshubs, vanuit bestaande OV-haltes.

Bas was naast zijn rol als projectleider als adviseur betrokken bij het proces van de herijking van de OV-visie naar een visie op gedeelde mobiliteit met als basis ‘van klassiek OV naar mobiliteit als dienst’, en de daarop volgende gezamenlijk met de regio uitgewerkte Transitiestrategie en Uitgangspunten voor de volgende OV-concessie West-Brabant.

Op deze website van provincie Noord-Brabant vind je meer informatie over het vernieuwingsprogramma OV.

Bas Scholten: “De wereld van mobiliteit ontwikkelt zich snel. Zowel mobiliteitsaanbieders als overheden zoeken naar manieren om daarop in te spelen. Het is ontzettend leerzaam en nuttig om samen met marktpartijen en lokale initiatieven te ontdekken wat werkt en wat dat betekent voor de samenwerking en rolverdeling.”

Deze APPMers zijn betrokken bij dit project

alle APPMers

Gerelateerde projecten

Contact