8
October
2018

Waterduurzaamheid van Nederlandse investeerders onder de loep

8
Oct
2018

APPMer Ilja Kamphuis, Rick Hogeboom (Universiteit Twente) en Arjen Hoekstra (Universiteit Twente) hebben onderzoek gedaan naar hoe investeerders zich verhouden tot waterduurzaamheid. De studie naar waterduurzaamheid van Nederlands grootste banken, pensioenfondsen en verzekeraars legt gefragmenteerd en onsamenhangend beleid bloot dat de waterproblemen niet zal afwenden.

“We weten pas wat de waarde van water is als de put droogvalt.” Deze spreuk is vierhonderd jaar geleden opgeschreven door de Britse filosoof Thomas Fuller. Vandaag de dag is de spreuk nog even waar en actueel als toen. Zelfs actueler. Wereldwijd vallen waterbronnen steeds vaker droog door verminderd aanbod, uitputting en verkwisting. Ook al is voldoende en schoon water onmisbaar voor ons bestaan en staan of vallen vrijwel alle economische activiteiten met waterbeschikbaarheid, toch krijgt waterduurzaamheid bij lange na niet de aandacht die het verdient.

Onderdeel van investeringsbeslissingen
Of watertekorten in de toekomst verergeren of niet wordt vandaag al besloten, bijvoorbeeld in de bestuurskamers van investeerders. In de studie is beoordeeld of en hoe de grootste investeerders van Nederland – banken, pensioenfondsen en verzekeraars – waterduurzaamheidscriteria meenemen in hun investeringsbeslissingen. Onderstaande afbeelding geeft het resultaat weer.

Rangschikking en scores van de twintig grootste Nederlandse investeerders op hoe ze waterduurzaamheidscriteria opnemen in hun openbaargemaakte investeringsbeleid.

Ilja Kamphuis: “We zijn hoopvol dat de groeiende inzichten investeerders in binnen- en buitenland aansporen hun verbetertraject naar een water duurzaam investeringsbeleid vandaag nog te beginnen, op weg naar een water duurzame toekomst.

Daarnaast pleiten we ervoor waterduurzaamheid in het algemeen en het beoordelingskader uit deze studie in het bijzonder te integreren in bredere duurzaamheidsinitiatieven voor investeerders, zoals de Eerlijke Bankwijzer of de Eerlijke Verzekeringswijzer.”

Lees het volledige artikel op H2O

Bekijk het originele onderzoek en uitgebreidere resultaten

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

E-mail
Tel
Contactpersoon

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

E-mail
Tel

Meer lezen over hoe wij Nederland mooier maken?

Bekijk gerelateerde artikelen hieronder
Contact