Routeplanner toekomstbestendig OV geeft MRDH inzicht in strategische keuzemomenten

Artikel
Foto
Marloes Houtenbos

De Bestuurscommissie Vervoersautoriteit van de MRDH heeft afgelopen week de routeplanner toekomstbestendig OV vastgesteld. APPMers Floris de Groot en Marten Westeneng waren nauw betrokken bij de totstandkoming ervan. Deze routeplanner is nodig om als MRDH tijdig positie in te nemen in de toekomstige ontwikkelingen in het OV. Zo leidt verstedelijking en trek naar de stad tot een groeiende vraag naar (hoogwaardig) openbaar vervoer, zorgen technologische ontwikkelingen en beschikbaarheid van data voor flexibilisering en vernieuwing van het mobiliteitsaanbod en noodzaakt klimaatverandering tot verduurzaming. Nieuwe diensten zoals Mobility-as-a-Service, zelfrijdend OV en vraaggericht vervoer gaan het toekomstige OV veranderen. Deze routeplanner toekomstbestendig OV is gemaakt, om als MRDH tijdig voorbereid te zijn op strategische keuzes.

De routeplanner OV markeert de strategische keuzemomenten die voortkomen uit de looptijd van de huidige concessies en belangrijke politiek bestuurlijke mijlpalen. “Het is mooi dat bestuurders bij het zien van de routeplanner direct inzien hoe beperkt tijd er is om tijdig gereed te zijn voor nieuwe OV-concessies. Zeker wanneer je daarin echt andere keuzes wilt maken.” aldus Marten Westeneng. Deze routeplanner agendeert de zes belangrijkste thema’s en bevat ook de strategische beslismomenten wanneer daarover keuzes nodig zijn. Zo kan de nieuwe Bestuurscommissie Vervoersautoriteit van de MRDH na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart direct aan de slag met de belangrijkste thema’s voor de toekomst van het OV.

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

E-mail
Tel
Contactpersoon

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

E-mail
Tel

Meer lezen over hoe wij Nederland mooier maken?

Bekijk gerelateerde artikelen hieronder
Contact