TERUG NAAR HET OVERZICHT
8
March
2019

Provincies kiezen massaal voor snelfietsroutes

Foto
Unsplash
Artikel

In veel provincies is de fileproblematiek een belangrijk onderwerp in de verkiezingsprogramma’s, er wordt daarom de komende jaren onder andere fors geïnvesteerd in snelfietsroutes. Maar snelfietsroutes dragen niet alleen bij aan een betere bereikbaarheid, ook wordt hiermee ingezet op minder uitstoot en positieve effecten voor gezondheid door beweging. Eén van de strategieën is om aansluitend bij nieuwe (woningbouw)ontwikkelingen, direct goede fietsvoorzieningen zoals goede (snel)fietsroutes te realiseren.

Het aanleggen van aantrekkelijke fietsroutes is een belangrijk onderdeel van de provinciale inzet op fiets, naast bijvoorbeeld de betrokkenheid bij de totstandkoming van fietsparkeervoorzieningen. Op deze manier investeren provincies in een soepele deur-tot-deur-reis voor forenzen die de fiets gebruiken voor (een deel) van hun woon-werk rit. APPM-collega Birgit Cannegieter is vanuit het Interprovinciaal Overleg (IPO) trekker van het thema fiets, en eveneens vanuit de provincies als procesmanager bezig met de uitvoering van het Uitvoeringsprogramma voor Doel 3 van de Tour de Force: ‘Kwaliteitsimpuls op drukke en kansrijke fietsroutes’. “Met partners van provincies, vervoerregio’s, het Rijk, Rijkswaterstaat, belangenorganisaties (ANWB, Fietsersbond, Fietsplatform) en kennisinstituten pakken we de belangrijkste vraagstukken aan die spelen rondom de aanleg en het gebruik van (snelle) fietsroutes. Denk aan circulair bouwen, maar ook het preciezer inzichtelijk maken van gebruik van de routes en het aantal ‘overstappers’ van auto naar fiets”, alsdus Birgit. “Tour de Force-breed werken we aan een schaalsprong voor fiets, en ook daarin hebben de provincies een belangrijke rol.”

Kijk op www.tourdeforce.nl voor meer informatie over de Tour de Force.

Zie voor media-aandacht (NOS) voor snelfietsroutes in het kader van de provinciale verkiezingen onderstaande items (7 maart 2019):

- NOS-Journaal (ontbijtnieuws) (rond minuut 3)

- NOS-Journaal 18.00u (rond 6min 40)

- NOS-Journaal 20.00u  (rond 15min 30)

- NPO radio 1 rond 8min 37  

- Artikel ‘Fietssnelwegen comfortabel maar automobilisten hebben hardnekkige gewoonte’

- Artikel ‘Veel fietsvriendelijke verkiezingsprogramma’s in Zuid-Holland’

Foto
Unsplash
Artikel