8
March
2019

Provincies kiezen massaal voor snelfietsroutes

8
Mar
2019

In veel provincies is de fileproblematiek een belangrijk onderwerp in de verkiezingsprogramma’s, er wordt daarom de komende jaren onder andere fors geïnvesteerd in snelfietsroutes. Maar snelfietsroutes dragen niet alleen bij aan een betere bereikbaarheid, ook wordt hiermee ingezet op minder uitstoot en positieve effecten voor gezondheid door beweging. Een van de strategieën is om aansluitend bij nieuwe (woningbouw)ontwikkelingen, direct goede fietsvoorzieningen zoals goede (snel)fietsroutes te realiseren.

Het aanleggen van aantrekkelijke fietsroutes is een belangrijk onderdeel van de provinciale inzet op fiets, naast bijvoorbeeld de betrokkenheid bij de totstandkoming van fietsparkeervoorzieningen. Op deze manier investeren provincies in een soepele deur-tot-deur-reis voor forenzen die de fiets gebruiken voor (een deel) van hun woon-werk rit. APPM-collega Birgit Cannegieter is vanuit het Interprovinciaal Overleg (IPO) trekker van het thema fiets, en eveneens vanuit de provincies als procesmanager bezig met de uitvoering van het Uitvoeringsprogramma voor Doel 3 van de Tour de Force: ‘Kwaliteitsimpuls op drukke en kansrijke fietsroutes’. “Met partners van provincies, vervoerregio’s, het Rijk, Rijkswaterstaat, belangenorganisaties (ANWB, Fietsersbond, Fietsplatform) en kennisinstituten pakken we de belangrijkste vraagstukken aan die spelen rondom de aanleg en het gebruik van (snelle) fietsroutes. Denk aan circulair bouwen, maar ook het preciezer inzichtelijk maken van gebruik van de routes en het aantal ‘overstappers’ van auto naar fiets”, alsdus Birgit. “Tour de Force-breed werken we aan een schaalsprong voor fiets, en ook daarin hebben de provincies een belangrijke rol.”

Kijk op www.tourdeforce.nl voor meer informatie over de Tour de Force.

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

E-mail
Tel
Contactpersoon

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

E-mail
Tel

Meer lezen over hoe wij Nederland mooier maken?

Bekijk gerelateerde artikelen hieronder
Contact