13
April
2023

Pilot 7 Kunstwerken: waterdicht traject voor zeven sluizen

13
Apr
2023
Artikel
Annemieke Bartholomeus
Foto

Sluizen in de primaire waterketen ondergaan elke zes jaar een strenge veiligheidstoets, om te controleren of ze nog voldoen aan alle wettelijke veiligheidseisen. De laatste uitkomsten waren voor Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier aanleiding om zeven monumentale sluizen aan te pakken aan het IJsselmeer. Het waterschap maakte er één project van, en koos hierbij voor een bijzondere aanpak. Die pakte goed uit: nog voor de afgesproken datum is het project opgeleverd, ruim binnen het budget. Wat waren hier de drie sleutels tot succes?

1. Marktpartijen vanaf de beginfase betrokken

De opgave bij alle zeven sluizen was: zorgen voor een sluiting van de deuren die ook bij een toekomstige superstorm betrouwbaar is. “Dat kun je op allerlei manieren doen”, zegt APPMer Jeroen van der Hoeven die namens HHNK als projectmanager optrad. “Normaal zou HHNK voor elke sluis zelf een voorkeursalternatief opstellen en dit in de markt zetten. Nu hebben we al in de verkenningsfase in nauwe samenwerking met de beheerafdeling aan de markt gevraagd om mee te denken. Met als doel een uitvoerbaar, goed te vergunnen en eenduidig te beprijzen ontwerp.” De opdracht werd gegund aan een consortium van aannemer Friso Civiel en ingenieursbureau TAUW. Geert van der Linden, projectmanager van Friso Civiel: “Voor ons een unieke kans om onze ideeën en expertise al in een vroeg stadium in te brengen. Bijvoorbeeld over materialen en moderne technieken met een historisch uiterlijk. In plaats van dat er al een bestek ligt waarvan je denkt: hoe kunnen ze dít verzinnen?”

2. Bundeling van zeven kunstwerken in één project

Ook dit was een slimme zet. Jeroen: “Wil je een project interessant maken voor marktpartijen van het kaliber Friso Civiel en TAUW, dan moet het omvang en complexiteit hebben. Die complexiteit zat hier in het versterken en deels ook renoveren van sluizen die ook rijksmonumenten zijn.” De bundeling had daarnaast praktische voordelen. Geert: “In de uitvoeringsperiode konden we efficiënter werken: zo hoef je maar één keer een bouwplaats in te richten, je kunt met een kleiner uitvoeringsteam werken en materialen efficiënter gebruiken.” Jeroen voegt daar een efficiëntere projectbeheersing aan toe. “Voor HHNK is het ook makkelijker om maar met één partij te schakelen. Dat hielp allemaal om vaart te maken.”

3. Samenwerking en contractvorm

Er was één contract voor de verkenningsfase, planuitwerkingsfase en realisatiefase dat als geheel aan één partij gegund werd. “Het contract voor de uitvoeringsfase hebben we het consortium laten opstellen”, vertelt Jeroen. “Dan krijg je ook geen discussies over het ontwerp en de interpretatie van eisen.” Maar de grootste winst zat in de continuïteit die één overkoepelend contract biedt. “Dat levert gemak op, onder andere bij faseovergangen: je hoeft niet opnieuw aan te besteden of weer een partij in te werken. Er gaat geen kennis over het project verloren en het helpt vertrouwen op te bouwen.” “Zo kregen wij het vertrouwen om in tussenfases op risico van HHNK door te werken”, zegt Geert. “Ook dat hielp om het project eerder dan gepland op te leveren. Naar grote tevredenheid: we komen om in de feestjes.”

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

Meer lezen over hoe wij Nederland mooier maken?

Bekijk gerelateerde artikelen hieronder
Contact