11
February
2019

Oplossen van knelpunten in het provinciale fietsnetwerk

11
Feb
2019

De fiets heeft een belangrijk aandeel in de mobiliteit in Noord-Holland. Ruim 27% van alle verplaatsingen in de provincie gaat per fiets. Door de groeiende populariteit van de elektrische fiets nemen de per fiets afgelegde afstanden verder toe en wordt de fiets voor steeds meer regionale verplaatsingen een aantrekkelijk alternatief. Het stimuleren van vervoer per fiets kan bijdragen aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord.

Om fietsen te stimuleren is belangrijk dat bestaande knelpunten in het fietsnetwerk opgelost worden. Door de fietsersbond is vastgesteld wat bestaande fietsknelpunten zijn. Knelpunten kunnen bijvoorbeeld op basis van veiligheid zijn of doordat er een ontbrekende schakel is in het fietsnetwerk.

APPMer Esther Lunenborg is als projectleider aan de slag voor beleid/mobiliteit bij de provincie Noord-Holland om een oplossing voor de fietsknelpunten op provinciaal areaal te vinden. Sommige knelpunten zijn eenvoudig op te lossen terwijl voor een groot aantal knelpunten geldt dat er nader gestudeerd moet worden op de oplossing. Weer andere knelpunten vragen om een grote investering in tijd en geld. Esther zorgt hierbij voor zowel de interne afstemming binnen de provincie alsmede voor de afstemming met stakeholders als gemeenten en de fietsersbond. Ze werkt hierbij samen met APPMer Nelleke Beerman.

 

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

E-mail
Tel
Contactpersoon

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

E-mail
Tel

Meer lezen over hoe wij Nederland mooier maken?

Bekijk gerelateerde artikelen hieronder
Contact