3
October
2022

Op deze 10 maatregelen zetten gemeenten in om CO2 te besparen

3
Oct
2022
Artikel
Suzanne Appelo
Foto

“Het is maar een kleine hamer, maar ik denk dat die in staat is tot grote dingen”, sprak de Franse minister Laurent Fabius op 12 december 2015 in Parijs. Het waren de woorden waarmee hij als voorzitter het concept Klimaatakkoord van Parijs presenteerde. In dat Klimaatakkoord spraken bijna alle landen ter wereld met elkaar af alles op alles te zetten om de opwarming te beperken tot 1,5 tot 2 graden celcius. En om dat te doen, moet de CO2 uitstoot in 2050 met 95% verminderd zijn ten opzichte van 1990. Het tussenliggende doel is 55% reductie in 2030.

In Nederland zijn we sindsdien aan de slag gegaan. Regionale energiestrategieën werden opgeleverd, transitievisies warmte geschreven en de eerste wijken zijn van het aardgas af. Veel gemeenten stelden beleid vast waarin ze ambitie om klimaatneutraal te worden bestendigden. Goede ontwikkelingen, waar we als APPM maar wat graag aan werken.

10 maatregelen

Gemeenten kunnen op verschillende manieren toewerken naar hun klimaatneutrale ambities: er zijn verschillende hamers om uit te kiezen. Maar niet alles is passend bij de gemeente en haar inwoners, en niet alles kan tegelijkertijd. In de praktijk zien we dat er veelal wordt ingezet op deze 10 maatregelen, in verschillende combinaties.

APPMers werken aan het uitwerken en implementeren van deze maatregelen bij gemeenten in het hele land, zoals:

Meer isoleren

Christina en Jessica werken bij de Gemeente Breda, waar zij bewoners samen met energiecoaches helpen bij het nemen van energiebesparende maatregelen. Christina: “Breda heeft, net als andere Nederlandse gemeenten, in het kader van het Nationaal Isolatieprogramma geld gekregen om mensen te helpen bij energiebesparende maatregelen, zoals isolatie. Het is daarbij belangrijk om nauwkeurig te onderzoeken welke doelgroepen er zijn, en vanuit daar een juiste aanpak te bepalen. Zo kijken we specifiek naar inwoners die door de torenhoge energieprijzen in de problemen zijn gekomen, of komen. Energiearmoede moeten we echt zien te voorkomen, en daar speelt de gemeente Breda een proactieve rol in, bijvoorbeeld door de inzet van energiecoaches.”

Meer fietsen

Een andere manier om de CO2 uitstoot te verlagen, is door fietsgebruik te stimuleren en de auto wat vaker te laten staan. Birgit: “De fiets en de stad zijn voor elkaar gemaakt. Meer fietsgebruik scheelt ruimte, zorgt voor minder uitstoot en gezonde inwoners. Samen met Breda University of Applied Sciences en Stratopo werken we aan Bicycle Oriented Development, waarbij we steden helpen om ruimtelijke plannen te koppelen aan ontwikkelingen in het fietsnetwerk. Zo zetten gemeenten in op meer woningen én meer fiets in de stad!”

Meer windenergie

Meer duurzame opwek: een opgave waar al langere tijd aan gewerkt wordt. Na het opleveren van de RES 1.0 in juni vorig jaar wordt nu door gemeenten – in samenwerking met de regio en andere partijen – gewerkt aan de realisatie van duurzame energie-opwek. Zo werkt Christian bij de gemeente Rotterdam als projectleider van twee windlocaties. Christian: “Het realiseren van een windmolen vraagt om veel onderzoek en participatie. De meeste mensen begrijpen erg goed dat windmolens nodig zijn in onze transitie naar schone energie, maar tegelijkertijd staan ze niet te springen als zo’n windmolen bij hen in de buurt komt te staan. En toch is dat niet te voorkomen: Nederland is klein en de ruimte schaars. Duidelijke processen en transparantie helpen: dat maakt de keuze niet per se leuker, maar wél duidelijk en eerlijk.”

Meer weten?

Werk jij bij een gemeente en wil je sparren over de maatregelen die in jouw gemeente passen? Of zijn de ambities al vastgesteld en ben je op zoek naar organisatie- en verbindingskracht? We helpen je graag!

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

Meer lezen over hoe wij Nederland mooier maken?

Bekijk gerelateerde artikelen hieronder
Contact