TERUG NAAR HET OVERZICHT
17
January
2019

Nationaal Watertraineeship en APPM werken aan Kansendialoog Klimaatadaptatie

Foto
Artikel

Afgelopen vrijdag is een projectgroep van het Nationaal Watertraineeship (NWT) gestart bij APPM om van de risicodialoog tot een kansendialoog te komen. Klimaatverandering is in onze leefomgeving zichtbaar en voelbaar. Meer heftige buien en langere perioden van hitte en droogte. Dit in combinatie met zeespiegelstijging, bodemdaling en optredende verzilting. Dit  bedreigd onze waterveiligheid, zorgt voor een groter risico op wateroverlast, droogteproblemen, problemen met de waterkwaliteit en extra bodemdaling.

Klimaatopgave staat niet los van andere opgaven
APPM vindt dat het veranderende klimaat, naast deze bedreigingen, ook kansen biedt om onze fysieke leefomgeving beter, mooier en completer te maken. Dit doen wij door  de klimaatopgave niet als een opzichzelfstaand iets te zien, maar deze integraal te koppelen aan bijvoorbeeld energieopgaven, circulariteit, veranderende mobiliteit, sociale en culturele opgaven. Dit biedt meerwaarde voor: mens, dier, milieu en natuur.

Verbinden van opgaven en kansen
Het integraal aanpakken van de klimaatopgave is niet vanzelfsprekend. Er bestaat geen universeel recept voor. Daarom gaan vanuit het NWT Siebrand van der Hoeven, Tom den Ouden, Joris Rooiman, Amber Schaafstra en vanuit APPM Ilja Kamphuis met Stefan van den Helder werken aan een manier om de risicodialoog uit het Deltaplan Ruimtelijk Adaptatie (DPRA) te vertalen naar een kansendialoog. Dit om opgaven en kansen in de fysieke leefomgeving aan elkaar te verbinden . Door middel van onderzoek en interviews gaan de trainees op zoek naar een methode, advies of proces dat handvatten biedt bij het voeren van de kansendialoog. Deze kansendialoog gaan zij daarna  in de praktijk valideren. Wil je meer weten of meedenken over het onderzoek van het NWT naar de kansendialoog? Neem dan contact met ons op met Stefan of Ilja.

Foto
Artikel