18
October
2018

Ilja Kamphuis over de Week van ons water: Dijken voor de toekomst

18
Oct
2018

Werk aan ons water is nooit af. Elke dag wordt er hard gewerkt om ons land waterveilig te houden en te zorgen voor voldoende en schoon water. Iedere dag in deze Week van ons water gaat een APPM’er in op zijn of haar bijdrage hieraan. Er worden in deze week van 17 t/m 24 oktober activiteiten georganiseerd door heel Nederland die antwoord geven op vragen als: hoe beschermen we Nederland tegen water? Wat kan ik zelf doen om wateroverlast tegen te gaan? Deze dag licht collega Ilja Kamphuis toe wat hem bezig houdt in onze omgang met water.

Dit unieke voormalige brugwachtersgebouw biedt uitkijk over het Zwolle-IJsselkanaal, het Zwarte Water en de dijk eromheen. Daarmee ligt het brugwachtersgebouw in het hart van het dijkversterkingsproject Stadsdijken Zwolle. Het project is erop gericht om de dijken te verbeteren en toekomstbestendig te maken. Begin deze week zijn voor de aanbesteding drie partijen geselecteerd en overgebleven, gebaseerd op hun visie op het project. In dit brugwachtersgebouw voert Waterschap Drents Overijsselse Delta deze en volgende maand dialooggesprekken voor de aanbesteding met deze overgebleven marktpartijen. Ik ondersteun het waterschap bij deze aanbesteding. Prachtig dat ik zo mijn steentje bijdraag aan veilige dijken, die bescherming blijven bieden aan de mensen en dieren achter de dijk.”

Op onswater.nl vind je waar er gewerkt wordt aan schoon en veilig water. En ook wat je zelf kunt doen om ons water schoon te houden en overlast te voorkomen. Ons water is een samenwerkingsverband van: Waterschappen, waterbedrijven, watermusea, Rijkswaterstaat, provincies, gemeentes, ministerie van Infrastructuur en Milieu, Unie van Waterschappen, Vewin, VNG en IPO.

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

E-mail
Tel
Contactpersoon

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

E-mail
Tel

Meer lezen over hoe wij Nederland mooier maken?

Bekijk gerelateerde artikelen hieronder
Contact