7
July
2020

IJburg | Doortrekken van de IJtramlijn

7
Jul
2020
Artikel
Bert Hartman
Foto

Amsterdam bouwt in het noordoosten van de stad. Onder het mom van ‘land maken’, wordt IJburg uitgebreid met nog drie nieuwe eilanden. Er staan duizenden nieuwe woningen gepland. APPM begeleidt de gemeente bij het aangaan van een paar grote uitdagingen als het gaat om het verbeteren van de bereikbaarheid van de stadsarchipel en bij het najagen van de hoge duurzaamheidsambities op Strandeiland, het grootste eiland van IJburg.

-->Doortrekken van IJtramlijn op Haveneiland, Centrumeiland en Strandeiland
--> Coördineren van tracékeuze voor tramlijn en de locatie van een nieuwe remise

Bert Swart: “Ik ben sinds de zomer van 2017 bij deze ov-lijn betrokken. Aanvankelijk om de bouw van de tramremise te coördineren. Door personele verschuivingen ben ik sinds de zomer van 2019 tevens projectmanager voor het verlengen van de infrastructuur van de hele tramlijn. Op zich is zo’n project technisch niet zo heel ingewikkeld. De omstandigheden maken het wel complex en uitdagend. Bijna niks in de inrichting van de te ontwikkelen eilanden is volledig zeker. Qua tracé hebben we slechts een globaal idee waar dat kan komen te liggen. Maar als bijvoorbeeld een woontoren toch iets anders in het plan moet worden geplaatst, dan schuift de tramlijn iets op en de haltes mogelijk ook.


Het grote aantal onzekere factoren rondom de tramlijn kan in de verdere ontwikkeling van het gebied voor stress zorgen. Daarom hebben we een zogeheten raakvlakkenoverzicht opgesteld, dat inzichtelijk maakt welke bouwprojecten op welk moment fysiek, procesmatig of financieel met de planning van de tram te maken krijgen. Daarmee geven we houvast en creëren we rust.


Een belangrijke factor voor de tramlijn is een goede stroomvoorziening. De strategische plekken voor de onderstations, die de tram van stroom voorzien, moeten ruimschoots van tevoren worden gereserveerd. Daar komt bij dat er allerlei aanvullende regels gelden voor die onderstations op IJburg. Zo moeten ze verborgen worden aangelegd, maar evengoed goed toegankelijk zijn voor onderhoud. Dat maakt het lastig, maar ook uitdagend. Want er zijn altijd weer andere oplossingen te bedenken. Eigenlijk is het beschikbare budget de enige remmende factor.


De bepaling van de locatie van de remise is ook zo’n puzzel. Er staan nog enkele opties open, die van invloed zijn op meerdere disciplines binnen het grote programma. Dat gaat van stedenbouw tot en met de exploitatie van de lijn, maar hangt ook samen met woningbouw. Dat is niet mijn grootste zorg, maar de verantwoordelijken kijken wel mee. Door de afmeting van de remise van 240 bij 80 meter is de inpassing belangrijk. Zo’n voorziening moffel je niet zomaar weg. Een van de belangrijkste besluiten die we hebben genomen is dat we pas in 2023 definitief een knoop doorhakken over de remise. Dat geeft voor nu wat rust. Ook vanuit de wetenschap dat die remise relatief snel gebouwd is, veel sneller in elk geval dan dat de nieuwe tramlijnen zelf gerealiseerd zijn. We hebben dus nog tijd.


December 2024 moet de tram daadwerkelijk rijden, tot op de helft van Strandeiland. Wat vooral tijd vergt zijn de aanbestedingen, de inkoop van de materialen en het maken van de wissels. Dat zorgt ervoor dat we de planning scherp moeten blijven volgen, om te voorkomen dat we cruciale elementen missen. Zo is de tijdige planning en bouw van naastgelegen functies, zoals een kademuur of nutsleidingen, van belang. Dat betekent ook dat er steeds tijdig bestuurlijke besluiten moeten kunnen worden genomen, om middelen beschikbaar te hebben om de diverse opdrachten te kunnen verstrekken.


Inmiddels hebben we met succes het ingenieurswerk aanbesteed. Er is met Arcadis een bureau aan boord dat volop bezig is met de verdere uitdetaillering van het ontwerp. Dat moet resulteren in een goede kostenraming en een goed programma van eisen. Zelf ben ik vooral druk met het voorbereiden van de contracten en de raakvlakprojecten. Dat gaat van de planning tot de leveringsvoorwaarden. Omdat er hier heel veel samen komt, ben ik bezig om gelijktijdig een handboek op te stellen, dat ook in de toekomst kan worden gebruikt voor soortgelijke projecten. Zodat het wiel niet elke keer opnieuw uitgevonden hoeft te worden.”

Meer lezen over de projecten op IJburg?

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

Meer lezen over hoe wij Nederland mooier maken?

Bekijk gerelateerde artikelen hieronder
Contact