21
January
2022

Hub Holland Hub één jaar later: waar staan we nu met hubs?

21
Jan
2022

Op 21 januari 2021, precies een jaar geleden, vond het online event Hub Holland Hub plaats. Met 400 deelnemers discussieerden we over de functie en toekomst van mobiliteitshubs. Vandaag, een jaar na dato, blikken Peter Krumm, Micha Sijtsma en Bas Scholten terug en vooruit. Welke ontwikkelingen vonden in de tussentijd plaats? En waar staan we nu met mobiliteitshubs?

Micha: “We zien steeds meer ontwikkelingen in steden die druk zetten op het realiseren van mobiliteitshubs. Steden als Amsterdam en Utrecht maken er echt werk van om autoverkeer in de stad minder aantrekkelijk te maken en dan moet je een goed alternatief hebben. Daarnaast groeit het aanbod van deelmobiliteit. We zien ook een zoektocht naar gebundeld laden van elektrische voertuigen om het elektriciteitsnetwerk efficiënter te gebruiken. En de overlast van bezorg- en pakketdiensten in grote steden neemt toe. Al deze ontwikkelingen vragen om fysieke locaties waar deze diensten samen kunnen komen en waar wordt samengewerkt”.

In de afgelopen jaren hebben veel steden, provincies, de vervoerregio’s en het Rijk hun visies ontwikkeld op verschillende type hubs. Hoe de hubs te organiseren en welke rolverdeling tussen markt en overheid daarbij past, is meestal minder concreet. Bas: “Er is slechts een beperkt aantal plekken waar overheden daadwerkelijk de stap hebben gezet tot realisatie. De komende jaren zal de urgentie in de grote steden groeien. De opgave is om te leren hoe hubs in de praktijk werken en dit weer mee te nemen bij het realiseren en exploiteren van volgende hubs.  Papieren business cases moeten zich in de praktijk gaan bewijzen.” Peter vult aan: “Overheden zullen marktpartijen hierbij vrijheid moeten geven dan wel in staan voor een onrendabele exploitatie. Dat is nu nog niet het geval. We roepen overheden op om wél een uitvoeringsgarantie te geven voor goede ideeën in plaats van uitkomsten van onderzoeken en gezamenlijke sessies in een bureaula te leggen. Met als mogelijk perspectief een concessie voor de exploitatie van enkele hubs met een financiele bijdrage. In het openbaar vervoer is dit heel gebruikelijk.”

Autoverkeer weren uit de binnensteden betekent ook werk maken van alternatieven. Mobiliteitshubs geven hier concreet invulling aan. Hoe eerder overheden lef tonen en de samenwerking met marktpartijen concreet maken, hoe eerder de lintjes van de mobiliteitshubs kunnen worden doorgeknipt. Niet langer afwachten, maar écht doen!

Meer weten? Lees de artikelen in Grondzaken en Gebiedsontwikkeling en Verkeerskunde over onze visie op (verschillende typen) mobiliteitshubs.

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

Meer lezen over hoe wij Nederland mooier maken?

Bekijk gerelateerde artikelen hieronder
Contact