12
May
2020

Groene daken zorgen voor waarde verhoging van vastgoed

12
May
2020

In de aftrap van deze blogreeks hoorden we het al: in het Masterplan voor Entree staan een hoop mooie duurzaamheidsambities op het gebied van klimaatadaptatie, groen, energie en duurzame mobiliteit. Nu is de vraag: hoe vertalen we de ambities op het vlak van klimaatadaptatie naar concrete plannen voor Entree? Een vraag die we samen met onze partner Advies- en ingenieursbureau Tauw oppakten. Waarbij APPM de procesrol op zich nam en Tauw de inhoudelijke expertise inbracht. Vanuit APPM schoof ik aan bij de expertsessie en praatte mee over mogelijkheden voor klimaatadaptieve maatregelen. Benieuwd naar deze mogelijkheden? Lees dan zeker verder!

Even een stapje terug: wat is klimaatadaptatie nou eigenlijk?

Het woningtekort is groter dan ooit en we gaan dus meer en meer bouwen in stedelijke gebieden die al erg vol zijn. Door het toevoegen van extra bebouwing komt meteen het probleem van klimaatadaptatie kijken, of zoals ik het zelf liever zeg; de kansen voor klimaatadaptatie.

We creëren steeds meer verhard oppervlak in stedelijke gebieden. Het effect hiervan is dat het water niet opgenomen kan worden in de grond, en dus bij hevige regen op veel plekken blijft staan en schade aanricht. Aan de andere kant zorgt de extra bebouwing voor extra hitte op extreem warme dagen. Wat je eigenlijk zou willen is dat het water wordt vastgehouden in groene gebieden die ook weer voor verkoeling zorgen in tijden van extreme hitte.

Terug naar het denken in kansen: voor mij gaat het over veranderen, aanpassen, over de toekomst en over mensen in een gebied. Bij klimaatadaptatie denk je al snel aan technische ingrepen. Maar veel van wat we gaan doen, maakt het gebied mooier en leuker. Waterberging in de vorm van groene daken, extra vergroening, of het aanleggen van een waterplein kan naast het verkleinen van een probleem een positief effect hebben op de kwaliteit van leven in een gebied. Zo kan een waterplein gebruikt worden om te recreëren als het mooi weer is, en functioneert het bij slecht weer als een waterberging.

Hoe pak je dat dan aan?

Om er achter te komen welke kansen zich voor kunnen doen moet je eerst met elkaar in gesprek. Doe dit met alle partijen die betrokken zijn in het gebied, zoals de gemeente (stadsontwikkeling en beheer), de ontwikkelende partij(en), het waterschap en ontwerpers. Welke ambities vinden we belangrijk in het gebied? Wat zijn de normen waar we sowieso aan moeten voldoen? Zorg dat je als hier als gemeente eerst zelf een goed beeld bij hebt en betrek vervolgens de partners hierbij. Bij de gebiedsontwikkeling Entree in Zoetermeer zijn we rond de tafel gaan zitten en hebben we gekeken welke kansen deze ontwikkeling bracht. Eén van de aandachtspunten voor het Entreegebied was bijvoorbeeld dat het kansen biedt voor klimaatadaptieve maatregelen waar ook de omgeving profijt van kan hebben. Als je het Entreegebied goed ontwerpt kan dat knelpunten in andere delen van Zoetermeer oplossen en het watersysteem en de ecologische structuur versterken.

Inzoomen op het gebied

Door in te zoomen op het gebied zie je waar ingrepen nodig zijn. Waar blijft bijvoorbeeld het water staan als het hard regent? Tauw heeft hiervoor de zogenaamde klimaatstresstesten voor wateroverlast, hitte, droogte en waterveiligheid uitgevoerd. “De ontwikkeling van De Entree kan de knelpunten uit de stresstesten oplossen én de kwaliteit van het gebied verbeteren”, geeft Leon Valkenburg van Tauw aan. Hun advies: ontwerp het gebied zo dat er een systeem ontstaat, laat al het water in de openbare ruimte afstromen naar een groene zone die ook nog eens een recreatieve en ecologische functie heeft. Maar denk ook aan hitte; Zorg ervoor dat wandelroutes op het heetste moment van de dag in de schaduw liggen of dat iedere bewoner een koele plek kan bereiken binnen 100 meter van de woning. Tijdens het gesprek in de expertsessie ontstonden ook knelpunten. Zo is het dakenlandschap ook de plek voor de energie opgave. Dit vraagt om slim kijken naar de verschillende opgaven en de beschikbare ruimte, om vervolgens keuzes te maken over welke opgave waar het beste kan landen.

Het leuke aan dit gesprek was dat iedereen enthousiast werd over de maatregelen die genomen kunnen worden op het gebied van klimaatadaptatie. Veel van deze maatregelen hebben ook een positief effect op andere onderwerpen zoals biodiversiteit, leefbaarheid en multifunctioneel ruimtegebruik. Zo zijn groene daken niet alleen handig om water op vast te houden, maar als je in een hoger gebouw woont heb je ook nog eens mooier uitzicht wat vervolgens kan zorgen voor waarde verhoging van het vastgoed.

Bewustwording en enthousiasmeren

Het klimaat is van niemand, dus waarom zou jij iets moeten doen en niet je buren? Het is heel belangrijk dat we werken aan bewustwording. Bij nieuwbouw kun je meters maken, maar daarnaast tellen ook alle kleine beetjes mee: de kleine dingen die mensen thuis doen. We hebben dus ook meteen nagedacht over de gebruiker van het Entreegebied, op welke manier kan die straks ook een rol spelen in het klimaatadaptief maken van een plek? Denk bijvoorbeeld aan de aanleg van geveltuinen en het ontwerpen van groene gevels.

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

E-mail
Tel
Contactpersoon

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

E-mail
Tel

Meer lezen over hoe wij Nederland mooier maken?

Bekijk gerelateerde artikelen hieronder
Contact