4
June
2021

Fietsen voor het klimaat: Climate Classic 2021 

4
Jun
2021
Artikel
Foto
C4C - de wereldwijde temperatuurverandering sinds 1850

Op 14 juni fietsen 18 APPMers de Climate Classic 2021. In drie teams fietsen we de tocht van 400 km in estafettevorm. Cycling 4 Climate (C4C) organiseert deze tocht langs de denkbeeldige kustlijn van Nederland. Als de zeespiegel doorstijgt en onze duinen en dijken er niet zouden zijn, verplaatst de kustlijn zich naar de lijn Breda-Groningen. Hiermee wil C4C de bewustwording rond de klimaatcrisis vergroten – iets waar APPM zich ook graag hard voor maakt. Als partner en als deelnemer!

 

Klimaatverandering, actieve mobiliteit en waterveiligheid zijn alle drie belangrijke thema’s binnen APPM. Dus op deze manier aandacht vragen voor de gevolgen van klimaatverandering past hier goed bij. Naast dat we meedoen met de fietstocht, leveren we ook een bijdrage aan het verminderen van onze eigen CO2-uitstoot. De collega’s gaan een ‘pledge’ aan om onze CO2-footprint te verminderen. Verder is het leuk en inspirerend om met elkaar het gesprek hierover te voeren: wat kunnen en gaan we doen om onze CO2-impact te verminderen?

We kunnen bijvoorbeeld veel meer klimaatadaptieve maatregelen nemen. Denk aan meer groen en blauw op en om ons huis, minder tegels, een groen dak aanleggen, minder water gebruiken etc. Met al deze acties houden we meer water vast en voeren we minder water af naar zee. Dit is goed voor onze leefomgeving (minder hitte en droogte) en voor het verbeteren van de biodiversiteit. En beter is natuurlijk om CO2-uitstoot te verminderen door minder fossiele brandstoffen te gebruiken: neem het OV, de fiets, eet minder of geen vlees, verwarm je huis duurzaam en gebruik duurzame energie.

 

APPM zelf zit middenin de energie- en warmtetransitie en werkt aan klimaatadaptatie om Nederland mooier en toekomstbestendig te maken. Samen met het Rijk, de provincies en regio’s formuleren we visies en strategieën. Daarmee komen we tot bronnen voor de opwek van duurzame energie, en hoe we dit kunnen inpassen in ons landelijk en stedelijk gebied. Met de gemeenten vertalen we dit concreet naar hun gebieden en wijken. Ook werken we met marktpartijen aan hun positionering in de markt op het gebied van opwekking en levering van energie. Als laatst werken we aan meer duurzame manieren van vervoer in de vorm van bijvoorbeeld zero-emissie-bussen en vracht- en personenvervoer. Zo zorgen we al 25 jaar voor minder CO2-uitstoot.

Ikzelf ga natuurlijk ook een ‘pledge’ aan om mijn CO2 footprint te verminderen. Ik fiets veel meer dan voorheen, neem de trein, eet minder vlees, heb zonnepanelen en ga binnenkort mijn dak vergroenen. Door bewuster te leven, ben ik minder gehaast en leef ik gezonder. Ik zie uit naar 14 juni, want ook dat gaat me veel energie geven. Samen met collega’s fietsen door Nederland: dat wordt een fantastische dag!

De APPMers trainen hard voor de grote dag

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

Meer lezen over hoe wij Nederland mooier maken?

Bekijk gerelateerde artikelen hieronder
Contact