26
June
2023

Duurzame mobiliteit in Groningen is een samenspel tussen overheid, markt en gebruikers

26
Jun
2023

De transitie naar schoon rijden kan met batterij-elektrische of op waterstof werkende voertuigen. Dat eerste ligt voor veel vervoersmiddelen zoals personenauto’s, boten en bestelauto’s het meeste voor de hand. De markt van batterij-elektrische voertuigen ontwikkelt zich snel. De groei zit er in. Het is zaak ervoor te zorgen dat ook de infrastructuur die nodig is om die batterijen op te laden klaar is voor een emissieloze toekomst. APPMers Dafra van Engelen, Jeroen Veger en Simone ten Have helpen de provincie Groningen daarbij.

Een voldoende dekkend netwerk van laadpunten vraagt overal om een samenspel tussen marktpartijen, gebruikers en overheden. De markt investeert in publieke en private laadpunten, legt ze aan en exploiteert ze. Gebruikers sturen met hun gedrag waar en hoe zij hun elektrisch voertuig opladen. Rijk, provincies en gemeenten scheppen de voorwaarden waaronder de laadinfrastructuur er kan komen. Op nationaal niveau zijn in de Nationale Agenda Laadinfrastructuur afspraken gemaakt over het uitrollen ervan in Nederland. In de Regionale Agenda Laadinfrastructuur (RAL) werken provincies en gemeente samen aan het deel in de eigen regio.

Laadinfrastructuur in het Noorden

In het Noorden werken de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen samen met de gemeenten in die provincies. Een belangrijke taak van de RAL is gemeenten te ontzorgen. Door hen te helpen – via het uitgeven van concessies – de publieke laadinfrastructuur in hun gemeente te organiseren en contracten met aanbieders van laadpunten te managen. In Groningen werkten Jeroen Veger en Simone ten Have als ‘laadconsulenten’, die gemeenten helpen om tot een visie op laden voor alle voertuigen (auto’s, boten, bestelbussen) te komen en inhoudelijk ondersteunen bij hulpvragen.

Samenwerking in Groningen

In de samenwerking tussen markt, gebruikers en overheid en tussen overheden onderling lopen we tegen uitdagingen aan. Een belangrijke is het verschil in tempo tussen gemeenten. Waar de ene gemeente snel wil is de andere terughoudender. Dat komt onder meer door de verschillen in sociaal-economische samenstelling van de bevolking tussen gemeenten, maar ook door verschillen in het politieke landschap. In een aantal gemeenten in de provincie is elektrisch rijden nog een ver-van-mijn-bed show. Ook omdat de toekomst onzeker is. De prijsontwikkeling van energie zorgt ervoor dat bijvoorbeeld snelladen heel duur wordt en juist thuis laden weer aantrekkelijker. De keuze van de consument is moeilijk te voorspellen.

Gemeenten hebben ook de ambtelijke en bestuurlijke verantwoordelijkheid voor laadinfra op eigen wijze georganiseerd. Portefeuillehouders verschillen en bij de een valt het onder mobiliteit, bij de ander onder verkeer en weer een andere gemeente heeft het onder energie geplaatst. Bovendien is laadinfra meestal een van de vele taken waarvoor een ambtenaar verantwoordelijk is. Dat maakt dat overleggen organiseren, afspraken maken en samen wat nodig is oppakken, lastig is.

APPM verbindt

Dafra van Engelen werkt als coördinator RAL namens de provincie Groningen aan het bevorderen van de regionale samenwerking. De kerntaak is het zorgen voor verbinding. Bij elkaar houden en het gesprek met elkaar op bestuurlijk en ambtelijk niveau blijven aangaan.

Op inhoud is met behulp van workshops onder leiding van Jeroen en Simone gewerkt aan het kennisniveau over elektrisch laden, over bijvoorbeeld een thema als slim laden. Met de kennis en handvatten uit de workshops zijn gemeenten geholpen met het opstellen van hun laadvisie en plaatsingsbeleid. Tevens is op RAL-niveau een regionale visie ontwikkeld over de onderwerpen die prioriteit krijgen in het Noorden, namelijk semipubliek laden, snelladen en laden voor logistiek. Zo verbindt APPM, zowel in proces als inhoud.

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

Meer lezen over hoe wij Nederland mooier maken?

Bekijk gerelateerde artikelen hieronder
Contact