16
April
2020

De Eikenprocessierups trekt zich niets aan van corona of crisis

16
Apr
2020
Artikel
Hellas Schelleman
Foto
Luc Hoogenstein (CC BY-SA 4.0)

De Eikenprocessierups trekt zich niks aan van corona of crisis… een paar dagen eerder dan vorig jaar kwamen de eerste meldingen van uitgekomen rupsen al begin april binnen. APPMer Hellas Schelleman werkt als regisseur omgeving (vanuit mobiliteit) bij Provincie Noord-Brabant . In dat kader draait ze mee in het integrale team dat werkt aan de vermindering van de overlast van de eikenprocessierups.

In de zomer van 2019 hadden grote delen van Nederland te maken met overlast van de eikenprocessierups. Deze rups is al een aantal decennia terug in het Nederlandse landschap, na een periode van afwezigheid van meer dan 50 jaar. Veel eigenaren van eiken, waaronder gemeenten, provincies en waterschappen, hebben de afgelopen jaren de grootste moeite om de rupsen tijdig te bestrijden. Tijdig betekent hier voordat de rupsen hun haren ontwikkelen: sommige mensen reageren zeer sterk op deze haren met oog-, neus-, keel-, luchtweg- en/of huidklachten tot gevolg.

Van bestrijden naar beheersen

Deze overlast kent de afgelopen jaren een opmars. Dat vraagt om een meer gestructureerde aanpak. Bestrijden alleen blijkt de afgelopen jaren niet effectief - uitroeien is onmogelijk. Bovendien worden bij het het bestrijden van de eikenprocessierups ook allerlei andere rupsen en insecten gedood. Daarom gaat de provincie over tot een andere aanpak: van bestrijding naar beheersing. Beheren is erop gericht dat de natuur zoveel mogelijk haar werk kan doen, zodat de overlast van de eikenprocessierups zoveel mogelijk beperkt wordt.

De Provincie Noord-Brabant coördineert deze brede taak. Zij zet haar netwerk in en speelt haar rol als verbindende organisatie tussen de overheden (van lokaal naar landelijk naar internationaal, zoals België en Frankrijk). Vanzelfsprekend vervult zij daarnaast haar taak in het dagelijks beheer en onderhoud, waarmee overlast van de eikenprocessierups wordt verminderd of in zijn geheel vermeden.

Laat de natuur haar werk doen

Het doel is om de Brabantse bermen in te zetten en deze zelfregulerend te maken. Dit kan door het stimuleren van natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups, zoals vogels, sluipwespen, -vliegen en kevers. Zij kunnen veel sneller reageren als er meer rupsen komen dan dat de mens dat kan. Dit zorgt er voor dat de bermen 'zelf' in staat zijn de plagen te beheersen. De natuur haar werk laten doen is bovendien goed voor de duurzaamheid en biodiversiteit. Ook is het verminderen van gebruik van bestrijdingsmiddelen goed voor de gezondheid van mens en dier.

Deze aanpassingen en het herstellen van het natuurlijke evenwicht gaat niet over één nacht ijs. Het vraagt om een lange termijn aanpak, maar biedt ook een meer structurele en daarmee goedkopere oplossing.

Noord-Brabant heeft op verschillende locaties pilot-locaties ingericht, waarbij wordt onderzocht op welke manier de bermen rupsetende vogels en andere vijandelijke vijanden zo goed mogelijk aantrekken.

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

E-mail
Tel
Contactpersoon

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

E-mail
Tel

Meer lezen over hoe wij Nederland mooier maken?

Bekijk gerelateerde artikelen hieronder
Contact