16
October
2018

Bart Budding over de Week van ons water: Anders omgaan met regenwater

16
Oct
2018
Artikel
Bart Budding
Foto
Bert Hartman

Werk aan ons water is nooit af. Elke dag wordt er hard gewerkt om ons land waterveilig te houden en te zorgen voor voldoende en schoon water. Iedere dag in deze Week van ons water gaat een APPMer in op zijn of haar bijdrage hieraan. Er worden in deze week van 17 t/m 24 oktober activiteiten georganiseerd door heel Nederland die antwoord geven op vragen als: hoe beschermen we Nederland tegen water? Wat kan ik zelf doen om wateroverlast tegen te gaan? Deze dag licht collega Bart Budding toe wat hem bezig houdt in onze omgang met water. 

Vandaag ben ik weer geïnspireerd aan de slag geweest met de uitwerking van de hemelwaterstrategie voor Hoogheemraadschap van Delfland. Dat gaat over ‘anders omgaan met regenwater’. Het maakt mij bewust dat regenwater een schone en gratis zoetwaterbron is. Waarom gooien we dit in het riool en doen we er niks nuttigs mee? Kan dat niet slimmer, gezien de doelen voor klimaatadaptatie? Bijvoorbeeld door het lokaal vast te houden: met een polderdak, kratten in de tuin of een waterzak in de kruipruimte. Door het water lokaal ‘in te zetten’ draagt het bij aan een gezonder leefklimaat, meer groen en het voorkomen van hittestress. Daar hebben we (vooral in de dichtbebouwde stad) allemaal baat bij. Maar dat kan natuurlijk niet overal. En ook niet op dezelfde manier. De waterschappen en gemeenten zouden de handen ineen moeten slaan. Doen ze dat in voldoende mate en snel genoeg? Tegelijk roept het bij mij de vraag op wat ik zelf kan doen. Wat is mijn eigen verantwoordelijkheid als perceeleigenaar? Wat kost me dat en wat levert het me op? Moet ik dat alleen doen? Of is het beter om de hele straat of wijk samen aan te pakken? Wie kan me daarbij helpen? Veel vragen, geen pasklare antwoorden. Dat zal voor meer inwoners gelden. Meer bewustzijn bij meer mensen zou helpen. ‘Anders omgaan met regenwater’ is dus niet alleen een technisch verhaal. Het gaat ook over informatie, bewustwording en beïnvloeding van denken en gedrag.

Op onswater.nl vind je waar er gewerkt wordt aan schoon en veilig water. En ook wat je zelf kunt doen om ons water schoon te houden en overlast te voorkomen. Ons water is een samenwerkingsverband van waterschappen, waterbedrijven, watermusea, Rijkswaterstaat, provincies, gemeentes, ministerie van Infrastructuur en Milieu, Unie van Waterschappen, Vewin, VNG en IPO.

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

E-mail
Tel
Contactpersoon

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

E-mail
Tel

Meer lezen over hoe wij Nederland mooier maken?

Bekijk gerelateerde artikelen hieronder
Contact