25
November
2022

Actief grondbeleid gemeente Haarlemmermeer: grip op eigendom als start van gebiedsontwikkeling

25
Nov
2022
Artikel
Yvette de Rooij
Foto
Kees van der Veer

Het stationsgebied in Hoofddorp zo snel mogelijk transformeren in een aantrekkelijk hoogstedelijk gebied voor wonen, werken en verblijven. Aan die uitdaging werkt de gemeente Haarlemmermeer. Een belangrijke stap: actief grondbeleid via de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg).

“Er moeten 15.500 woningen komen in het stationsgebied in Hoofddorp, waarvan de helft in de categorie betaalbaar”, vertelt programmamanager Hilke de Vries. “Tegelijkertijd willen we voldoende voorzieningen, veel werkgelegenheid en groen toevoegen. Een grote opgave dus, waarbij veel partijen betrokken zijn. Dat vraagt om een actieve rol van de gemeente.” APPMer Jurjen van Keulen staat Haarlemmermeer bij met strategisch advies. Hij zegt: “Door via de Wvg gronden aan te kopen, kan de gemeente grip krijgen op eigendomssituatie in deze complexe binnenstedelijke ontwikkeling. Dat is nodig, omdat de eigendomssituatie zeer versnipperd is. En je voorkomt er speculatie op gronden mee. Daarmee kun je snelheid maken en grip houden op kwaliteit en betaalbaarheid.”

Met Wvg heeft de gemeente het eerste recht van koop als een eigenaar zijn gebouwen of grond wil verkopen. Zo wil Haarlemmermeer aaneengesloten gebieden in eigendom krijgen om de ontwikkeling te starten. “Het vestigen van de Wvg betekent dat we als overheid ingrijpen in de markt”, beseft De Vries. “Dat vereist bij de politiek goede uitleg over het hoe en waarom. Grondverwerving is geen doel, maar een middel om onze maatschappelijke ambities te bereiken. Dat de eerste verkopers al direct bij ons aankloppen, bewijst wel dat het werkt.”

Meer lezen over actief grondbeleid, of lezen hoe andere overheden dit beleid voeren?

Artikel Actief grondbeleid terug van weggeweest

Casus provincie Noord-Holland | Focus en samenwerking essentieel voor versnellen woningbouw

Casus provincie Noord-Brabant | Ondernemende overheid gaat voor maatschappelijke meerwaarde

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

Meer lezen over hoe wij Nederland mooier maken?

Bekijk gerelateerde artikelen hieronder
Contact