Projecten

Ontwerpateliers

Werk je bij een gemeente en maak jij de klimaatopgave concreet? Ben je als beleidsmedewerker of ontwerper bezig met actieve mobiliteit? Is het jouw taak om stenige wijken aantrekkelijker, socialer en gezonder te maken? Wij gaan graag met jou aan de slag!

In een ontwerpatelier duiken we met elkaar een wijk, buurt of stadsdeel in en kijken daar naar hoe we aantrekkelijke verbindingen kunnen maken. We volgen de hardloper - mensen uit de wijk die onderdeel uit maken van het ontwerpteam - en komen zo tot gerichte ingrepen in de openbare ruimte waarmee we groene verbindingen maken, kwaliteit toevoegen en uitlokken tot gebruik. En minstens zo belangrijk, naast concrete ingrepen buiten: in vervolg op de mooie ideeën die we met elkaar bedenken, hebben we aandacht voor hoe we deze thema's ook organisatorisch, programmatische én financieel aan elkaar kunnen koppelen.

We zijn op zoek naar drie gemeenten

We werken aan een inzending voor een ontwerpend onderzoek over (Hard)lopen x klimaat in woonwijken voor het Stimuleringsfonds. Binnen de Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp 2021 kan een voorstel worden ingediend voor verkennend ontwerpend onderzoek naar de lokale consequenties van de vier grote opgaven uit de NOVI ter versterking van beleid. Een van de sporen is ruimte voor klimaat en energie, en daar willen wij samen met jou mee aan de slag!

In ons voorstel gaan we uit van drie ontwerpateliers in het najaar van 2021. We zoeken daarom (tenminste) drie enthousiaste gemeenten met een opgave óf ambitie op de thema's gezondheid, vergroening, klimaat, actieve mobiliteit, enzovoorts. Doe jij met ons mee? Laat het ons weten!

(Hard)lopen x Klimaat is een initiatief van

(Hard)lopen x Klimaat
Contact