22.000 zonnepanelen waterschap Vallei en Veluwe

Het waterschap Vallei en Veluwe heeft de doelstelling om in 2050 energieneutraal te zijn. Als onderdeel daarvan zijn 22.000 zonnepanelen geplaatst op daken en velden van 13 rioolwaterzuiveringinstallaties. Met deze 7 hectare aan zonnepanelen wekt het waterschap jaarlijks zo’n 5,8 miljoen kWh (Kilowattuur) op. Dat is bijna 10% van haar totale energieverbruik. Een mooie stap naar 2050, waarin het waterschap alle energie die zij gebruikt zelf duurzaam wil opwekken. APPM was van 2018 tot en met 2022 verantwoordelijk voor het projectmanagement. Samen met een team van het waterschap én externen hebben we de begeleiding tijdens de uitvoering verzorgd en het in bedrijf stellen van alle panelen georganiseerd.

Vanaf de aanbesteding hebben we de organisatie pér locatie op ons genomen. We verzorgden de aanvraag en controle van de omgevingsvergunning. Bovendien stemden per locatie de deelopdracht af met de  aannemer. We organiseerden de e-aansluiting en stemde de teruglevering op het net af met de netbeheerder. We stelden de SDE-subsidie (Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie) veilig en plande alle werkzaamheden rekening houdend met de deadline van de SDE-beschikkingen. Tot slot stemden we per locatie met beheer af hoe de werkzaamheden uitgevoerd konden gaan worden.

Etienne Budde: “Het was heel mooi om met slim ruimtegebruik zoveel zonnepanelen te realiseren, waarmee voorzien kan worden in 10% van het energieverbruik van de rioolzuiveringsinstallaties.”

Deze APPMers zijn betrokken bij dit project

alle APPMers

Gerelateerde projecten

Contact