Zon op infra Brabant

Om aan de vraag naar duurzame energie te voldoen, volstaat het niet om enkel windmolens of zonnepanelen te plaatsen. Alle mogelijke vormen van duurzame energieopwekking zijn nodig om deze opgave te realiseren. Zon op infra is een veelbelovende technologie voor duurzame energieopwekking. Door toepassing van zonnepanelen op infrastructuur ontstaat dubbel ruimtegebruik: dezelfde ruimte wordt gebruikt voor zowel mobiliteit als energieopwekking. Deze manier van duurzame energieopwekking vergt daardoor geen extra ruimte, wat wel het geval is bij veel andere vormen van duurzame energieopwekking. Hierdoor kan zon op infra een aanvulling vormen op grootschalige windenergieopwekking en zonne-energieopwekking op land en de maatschappelijke uitdagingen daaromtrent.

De drie provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Brabant hebben op kleinschalige schaal ervaring met zon op infraprojecten. De drie provincies willen de transitie naar grootschalige toepassing van zon op infra versnellen en daarom als launching customer optreden door gezamenlijk te investeren in de toepassing van zon op infra. De drie provincies trekken hierin samen op omdat de aanjagende werking voor innovaties groter is bij gezamenlijk optrekken en bundeling van de vraag en middelen. Tussen de provincies is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten en gezamenlijk hebben de provincies meerdere doelen met dit project:

•           De provincies realiseren in elke provincie op één of meerdere weggedeelten van een fietspad een zon-op-infra-toepassing.

•           Daarmee dragen de provincies bij aan de ontwikkeling van zon op infra richting grootschalige toepassing met een sluitende business case en willen leren van het ontwikkelen, uitrollen en beheren van dergelijke toepassingen.

•           Daarvoor is het belangrijk dat de provincies gezamenlijk de resultaten (leerpunten) van het project borgen in de interne organisatie.

•           Tijdens het project communiceren de provincies daarom gezamenlijk intern en extern over de voorbereiding, inkoop, uitvoering en monitoring en evaluatie van het project.

De voordelen om als provincies samen te werken en daarmee ook samen te leren gaven ook een aantal uitdagingen. Bijvoorbeeld voor het gezamenlijk opstellen van de te stellen eisen aan de markt en het vormgeven van een gezamenlijke aanbesteding was veel afstemming en processturing noodzakelijk. Uiteindelijk heeft de aanbesteding plaatsgevonden en is voor twee van de drie percelen een geschikte aannemer gevonden.

APPM is vanaf de initiatieffase betrokken bij het gezamenlijke project. Vanaf het gezamenlijke initiatief (2019), het op- en vaststellen van de samenwerkingsovereenkomst tot en met het doorlopen van de aanbestedingsprocedure (juni 2022). De APPMers die hieraan werkten zijn Mark van Kerkhof (planvorming, scopebepaling, inrichting samenwerking) en Etienne Budde (projectmanager voorbereiding realisatie, aanbesteding en contractvorming).

Deze APPMers zijn betrokken bij dit project

alle APPMers

Gerelateerde projecten

Contact