Werkvloer energie-infrastructuur Overijssel

Voor de provincie Overijssel heeft APPM van mei 2021 t/m juni 2022 de werkvloer energie-infrastructuur ingericht. Energie-infrastructuur speelt een steeds grotere rol bij de realisatie van duurzame ambities, maar kan mogelijk ook invloed gaan hebben op bijvoorbeeld plannen voor woningbouw of bedrijventerreinen. Door met de betrokken gemeenten en netbeheerders samen te werken aan meer inzicht in de toekomst van het energiesysteem en ruimtelijke plannen, ontstaat een beter beeld van de toekomst en benodigde investeringen. Hiervoor heeft Hidde van Ooststroom met de collega's sprintsessies georganiseerd, waarin de 'basistraining' energie-infrastructuur werd gegeven en een eerste verkenning van de gezamenlijke puzzel plaatsvond. Als kwartiermaker was Hidde verantwoordelijk voor het inrichten van de werkvloer, de overleggen en de samenwerking met de partners.

Hidde van Ooststroom: "Het ontwerpen van een duurzaam systeem is een ontzettend complexe puzzel. We vergeleken het in Overijssel vaak met sudoku. Door de puzzel eerst op te knippen en hier met alle partijen aan te werken, is het toch gelukt de eerste cijfers in te vullen."

Deze APPMers zijn betrokken bij dit project

alle APPMers

Gerelateerde projecten

Contact