Uitvoeringsagenda KOPI Noord-Brabant

De provincie Noord-Brabant staat de komende jaren op het gebied van mobiliteit en infrastructuur voor een bezuinigingsopgave. Uit een inventarisatie van de toekomstige kosten voor het beheer en onderhoud van de Brabantse infrastructuur, blijkt dat de komende jaren structureel meer geld nodig is. Hoe de provincie haar beheer en onderhoud organiseert, is vastgelegd in het K(O)PI.

APPM heeft het proces begeleid van de herijking van deze uitvoeringsagenda, de uitvoeringsagenda opgesteld en het bestuurlijke besluitvormingstraject verzorgd. K(O)PI gaat over de periode 2023-2027. Een belangrijke verschuiving is dat de opgave zich vooral richt op instandhouding in plaats van op nieuwbouw of reconstructie. Vanuit de verschillende beleidsvelden hebben we in kaart gebracht welke bijdrage de provincie levert aan het realiseren van de bestaande provinciale doelstellingen op het gebied van verkeersveiligheid, doorstroming, leefbaarheid en duurzaamheid. Waarbij we expliciet hebben gekeken naar energie en CO2, klimaatadaptatie, biodiversiteit en circulariteit.

Nelleke Beerman en Dafra van Engelen waren als adviseurs verantwoordelijk voor de totstandkoming van deze uitvoeringsagenda.
Nelleke: “Verplichtingen en ambities staan onder druk van schaarste aan middelen en dat maakt van keuzes maken een uitdaging”

Deze APPMers zijn betrokken bij dit project

alle APPMers

Gerelateerde projecten

Contact