Projectmanagement verkeer Paleis Soestdijk

Vanaf medio 2021 is Hellas Schelleman als projectmanager verkeer betrokken bij de transformatie van Paleis Soestdijk. De komende jaren worden de gebouwen op Landgoed Soestdijk grondig gerenoveerd en klaargemaakt voor een nieuwe bestemming. De Meijer Bergmansgroep heeft het Paleis een aantal jaar geleden gekocht van het Rijksvastgoedbedrijf.

Het uitgangspunt voor de nieuwe bestemming van Paleis Soestdijk is om het landgoed in samenhang te ontwikkelen zodat het unieke karakter van het unieke ensemble onaangetast blijft. De iconische kwaliteit en de bijzondere schoonheid van Landgoed Paleis Soestdijk wordt in ere hersteld en programmatisch wordt een nieuwe laag toegevoegd om het paleis toekomstbestendig te maken.

Met de goedkeuring van het bestemmingsplan is Paleis Soestdijk nu in afwachting van de uitspraak van de Raad van State. Ondertussen zijn er steeds meer activiteiten die op Soestdijk plaatsvinden. Van het grote Pietenhuis van het Sinterklaasjournaal tot Royal Park-concerten, de Radio 10-reanimatiedag tot tijdelijke opvang voor asielzoekers. Voor de restauratie van het Paleis wordt het Paleis onderverdeeld in 3 functies, zo is nu bedacht. Allereerst het herstel en het publiekstoegankelijk maken van de historische kamers in het Corps de Logies in het midden van het Paleis. Hier wordt aan bezoekers verteld over de geschiedenis van het landgoed en haar bewoners. Voorts wordt een hotel verder uitgewerkt met multifunctionele ruimtes, die bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden voor een symposium of een tentoonstelling.

Naast het Paleis wordt ook het landgoed gerestaureerd. De eerste prioriteit is het op orde brengen van de waterhuishouding, daarna worden het park en bos gerestaureerd en kan de ecologische waarde versterkt en de biodiversiteit verbeterd worden. Leuk detail: in de IJskelder van het Paleis willen we een grote vleermuizenkolonie huisvesten. Herstel en verbetering van de natuur op het landgoed is een lange termijn project en zal ongeveer 10 jaar duren. De verschillende gebouwen op het landgoed zullen in fases opgeknapt worden. Ook dit is iets van de langere termijn.

Voor de nieuwe functies is een veilige bereikbaarheid natuurlijk van groot belang. De provincie Utrecht heeft tegelijkertijd plannen voor groot onderhoud en herinrichting van de provinciale wegen rondom het landgoed. Hellas regelt voor haar opdrachtgever alle verkeer gerelateerde zaken rondom Paleis Soestdijk, het Alexander Kwartier (voormalige kazerne van de Marechaussee) en de overzijde van de weg: de Parade.

Deze APPMers zijn betrokken bij dit project

alle APPMers

Gerelateerde projecten

Contact