Duurzame waterzuivering voor Schiphol

Om ijsafzetting op vliegtuigen en landingsbanen tegen te gaan, gebruiken luchthavens anti-icing. Een chemisch middel, bestaande uit de stoffen glycol en kaliumacetaat, dat zuurstof onttrekt en daardoor ijsvorming tegengaat. Deze stoffen zijn weliswaar afbreekbaar, maar komen in sloten terecht wat leidt dit tot onmiddellijke zuurstofarmoede. Tot 2010 zorgde dat rondom Schiphol steeds voor massaverstikking van de vissen in het water. Waterbeheerders hebben Schiphol vaak gestraft voor deze vervuiling. Het opvangen van de afvalstoffen nam te veel ruimte in beslag, dus zocht Schiphol naar een manier om het af te breken.

Na anderhalf jaar van voorbereidingen en intensief overleg tussen Schiphol, AquaPytho en APPM is een praktijkproef gestart om afvalwater te zuiveren op basis van micro-wieren. Een innovatieve zuiveringstechniek voor deze specifieke afvalstromen werd getest en gedemonstreerd op praktijkschaal. APPM was verantwoordelijk voor het projectmanagement en de implementatie. We demonstreerden dit systeem en stelden de economische haalbaarheid vast.

Deze techniek maakt gebruik van micro-wieren die in een open bassin worden geteeld. De hoge productie van zuurstof (fotosynthese) maakt micro-wieren geschikt voor het zuiveren van afvalwater, waarbij de afvalstoffen worden afgebroken. Wat overblijft is gezuiverd water en biomassa (micro-wieren). De biomassa wordt benut voor energetische toepassingen. De eerste praktijkresultaten waren positief. En het eindproduct was nuttig, want daar kon je biobrandstof van maken. Door deze zuivering is Schiphol een serieuze zuurstofproducent geworden. Dat werd bekend gemaakt aan minister Van der Hoeven van het ministerie van Economische Zaken op woensdag 30 september 2009 tijdens een bezoek aan het microwieren-bassin op Schiphol.

AquaPhyto is een biotechnologische onderneming uit Zeewolde, gespecialiseerd in de productie van aquatische biomassa. AquaPhyto was verantwoordelijk voor de procesvoering dat het bedrijf zelf ontwikkelde.

Deze APPMers zijn betrokken bij dit project

No items found.
alle APPMers

Gerelateerde projecten

Contact